Forskrift om bruk av blankett ved begjæring om seksjonering av fast eiendom.

DatoFOR-1997-12-17-1407
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1997 2447
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
EndrerFOR-1990-12-07-957
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskr om blankett ved seksjonering av eiendom

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. desember 1997 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7 fjerde ledd.

§ 1.Bruk av tinglysingsblanketter

Begjæring om tillatelse fra kommunen til seksjonering etter eierseksjonsloven § 7 skal være satt fram på samme blankett som skal brukes ved tinglysing av seksjoneringen i samsvar med eierseksjonsloven § 5. Begjæringen skal være satt fram i samsvar med bestemmelsene i forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing § 6.

§ 2.Krav om dokumentantall

Begjæring om seksjonering med vedlegg skal sendes til kommunen i tre eksemplarer. Ett eksemplar av begjæring om seksjonering, situasjonsplan og plantegninger skal være på tinglysingspapir.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1998.