Forskrift om adgang til å vigsle til prestetjeneste og tilsette som prester i Den norske kirke personer uten graden cand.theol.

DatoFOR-1999-03-19-245
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1999 607
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om vigsling av personer u. cand.theol.

Fastsatt ved kgl. res. 19. mars 1999 med hjemmel i Grunnloven § 16. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Personer uten graden cand.theol. kan vigsles til prestetjeneste og tilsettes som prester i Den norske kirke etter nærmere regler gitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.