Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.

DatoFOR-1999-04-23-628
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1420
Ikrafttredelse23.04.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler

Fastsatt av Norges Bank 23. april 1999 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 15.

§ 1.5-kronemynt med pregeår 1963-1997 settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskrift i Norsk Lovtidend.

Norges Bank er pliktig til å innløse 5-kronemynter med pregeår 1963-1997 som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.