Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

DatoFOR-1999-06-29-763
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 1877
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endretFOR-2017-03-02-241
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§5, LOV-1936-07-10-6-§5a, FOR-1999-05-07-435
Kunngjort
KorttittelForskrift om avgift på jordbruksvarer og mjølk

Heimel: Fastsett av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 29. juni 1999 med heimel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a og kgl.res. av 7. mai 1999 nr. 435.
Endringar: Endra ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1507, 30 juni 2000 nr. 707, 4 juli 2000 nr. 721, 7 des 2000 nr. 1249, 20 juni 2001 nr. 733, 26 sep 2001 nr. 1125, 14 des 2001 nr. 1457, 25 juni 2002 nr. 727, 9 des 2002 nr. 1393, 25 juni 2003 nr. 785, 27 juni 2003 nr. 872, 16 des 2003 nr. 1585, 30 juni 2004 nr. 1059, 21 des 2004 nr. 1752, 24 juni 2005 nr. 689, 22 des 2005 nr. 1767, 16 juni 2006 nr. 852, 21 des 2006 nr. 1597, 26 juni 2007 nr. 702, 19 des 2007 nr. 1811, 27 juni 2008 nr. 739, 17 des 2008 nr. 1405, 1 juli 2009 nr. 957, 16 des 2009 nr. 1885, 19 mars 2010 nr. 405, 21 juni 2010 nr. 933, 20 des 2010 nr. 1753, 22 juni 2011 nr. 1262, 21 des 2011 nr. 1439, 23 des 2011 nr. 1502, 29 juni 2012 nr. 709, 19 des 2012 nr. 1378, 28 juni 2013 nr. 806, 19 des 2013 nr. 1637, 18 des 2014 nr. 1949, 26 juni 2015 nr. 772, 21 des 2015 nr. 1809, 29 juni 2016 nr. 847, 20 des 2016 nr. 1783, 2 mars 2017 nr. 241.

§ 1.Omsetningsavgift på jordbruksvarer

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

a) Mjølk:6 øre pr. liter
b) Kjøtt av storfe og kalv:maks. 1,50 kroner pr. kg
c) Kjøtt av sau og lam:maks. 3,50 kroner pr. kg
d) Svinekjøtt:maks. 2,50 kroner pr. kg
e) Egg:0,50 kroner pr. kg
f) Kjøtt av kylling:28 øre pr. kg
g) Kjøtt av kalkun:28 øre pr. kg
h) Korn og oljefrø:maks. 5 øre pr. kg

Omsetningsrådet fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

0Endra ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2000), 4 juli 2000 nr. 721, 7 des 2000 nr. 1249 (i kraft 1 jan 2001), 20 juni 2001 nr. 733 (i kraft 1 juli 2001), 14 des 2001 nr. 1457 (i kraft 1 jan 2002), 25 juni 2002 nr. 727 (i kraft 1 juli 2002), 9 des 2002 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2003), 27 juni 2003 nr. 872 (i kraft 1 juli 2003), 16 des 2003 nr. 1585 (i kraft 1 jan 2004), 30 juni 2004 nr. 1059 (i kraft 1 juli 2004), 21 des 2004 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2005), 24 juni 2005 nr. 689 (i kraft 1 juli 2005), 22 des 2005 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2006), 16 juni 2006 nr. 852 (i kraft 1 juli 2006), 21 des 2006 nr. 1597 (i kraft 1 jan 2007), 26 juni 2007 nr. 702 (i kraft 1 juli 2007), 19 des 2007 nr. 1811 (i kraft 1 jan 2008), 27 juni 2008 nr. 739 (i kraft 1 juli 2008), 17 des 2008 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2009), 1 juli 2009 nr. 957, 16 des 2009 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2010), 19 mars 2010 nr. 405, 21 juni 2010 nr. 933 (i kraft 1 juli 2010), 20 des 2010 nr. 1753 (i kraft 1 jan 2011), 22 juni 2011 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2011), 21 des 2011 nr. 1439 (i kraft 1 jan 2012), 29 juni 2012 nr. 709 (i kraft 1 juli 2012), 19 des 2012 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2013), 28 juni 2013 nr. 806 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2014 nr. 1949 (i kraft 1 jan 2015), 26 juni 2015 nr. 772 (i kraft 1 juli 2015), 21 des 2015 nr. 1809 (i kraft 1 jan 2016), 29 juni 2016 nr. 847 (i kraft 1 juli 2016), 20 des 2016 nr. 1783 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Omsetningsavgift på pelsdyrskinn

Produsentar som omsetter pelsdyrskinn, skal svara avgift på 1,0% av salssummen.

0Endra ved forskrifter 16 des 2003 nr. 1585 (i kraft 1 jan 2004), 22 des 2005 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2006), 21 des 2006 nr. 1597 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3.Overproduksjonsavgift på mjølk

For mjølk som blir omsett ut over disponibel kvote eller lokalforedlingskvote1 skal det i tillegg til omsetningsavgift svaras ei overproduksjonsavgift.

Satsen for overproduksjonsavgift for mjølk er 480 øre pr. liter kumjølk, og 480 øre pr. liter geitemjølk.

0Endra ved forskrifter 26 sep 2001 nr. 1125, 14 des 2001 nr. 1457 (i kraft 1 jan 2002), 25 juni 2003 nr. 785 (i kraft 1 juli 2003), 16 des 2003 nr. 1585 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2006 nr. 1597 (i kraft 1 jan 2007), 23 des 2011 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2012), 21 des 2015 nr. 1809 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1783 (i kraft 1 jan 2017), 2 mars 2017 nr. 241.
1Jf. forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk § 4, § 5 og § 6.
§ 4.(Oppheva ved forskrift 25 juni 2003 nr. 785, i kraft 1 juli 2003).
§ 5.Straff

Brot mot desse føresegnene vert straffa med bøter.

§ 6.Iverksetjing

Desse føresegnene trer i kraft 1. juli 1999.

Frå same tid blir føresegner fastsett ved kgl.res. av 20. desember 1996 nr. 1167 om avgift på omsetninga av mjølk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt og pelsdyrskinn, og om overproduksjonsavgift på mjølk, oppheva.