Forskrift om nasjonalitetsmerke på utenlandske kjøretøyer i Norge.

DatoFOR-1999-09-16-1076
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2452
Ikrafttredelse16.09.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1967-03-28-9350-§13, LOV-1965-06-18-4-§20
Kunngjort
KorttittelForskr. om nasjonalitetsmerke, utenl. kjøretøy

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 16. september 1999 med hjemmel i forskrift av 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk § 13, jf. vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 20, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24b (Rfo. (EF) nr. 2411/98).

§ 1.Utenlandsregistrert kjøretøy skal ved opphold i Norge være utstyrt med
a)nasjonalitetsmerke med nasjonalitetsbokstav(er) bak i henhold til Wienkonvensjonen 8. november 1968, artikkel 37 og bilag 3, og/eller
b)de samme nasjonalitetsbokstaver på kjøretøy fra EU-stat angitt på venstre side av kjennemerket i henhold til Rfo. (EF) nr. 2411/98.
§ 2.Rfo. (EF) nr. 2411/98 av 3. november 1998 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg XIII, protokoll I og avtalen ellers.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.