Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

DatoFOR-1999-11-19-1158
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 2597
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2017-04-26-517
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§2-1, LOV-1999-03-26-14-§2-5, LOV-1999-03-26-14-§2-30, LOV-1999-03-26-14-§2-36, LOV-1999-03-26-14-§2-38, LOV-1999-03-26-14-§3-1, LOV-1999-03-26-14-§4-2, LOV-1999-03-26-14-§4-10, LOV-1999-03-26-14-§4-12, LOV-1999-03-26-14-§4-16, LOV-1999-03-26-14-§5-11, LOV-1999-03-26-14-§5-12, LOV-1999-03-26-14-§5-13, LOV-1999-03-26-14-§5-14, LOV-1999-03-26-14-§5-15, LOV-1999-03-26-14-§5-20, LOV-1999-03-26-14-§5-22, LOV-1999-03-26-14-§5-41, LOV-1999-03-26-14-§6-2, LOV-1999-03-26-14-§6-12, LOV-1999-03-26-14-§6-13, LOV-1999-03-26-14-§6-19, LOV-1999-03-26-14-§6-21, LOV-1999-03-26-14-§6-31, LOV-1999-03-26-14-§6-40, LOV-1999-03-26-14-§6-41, LOV-1999-03-26-14-§6-44, LOV-1999-03-26-14-§6-45, LOV-1999-03-26-14-§6-47, LOV-1999-03-26-14-§6-50, LOV-1999-03-26-14-§6-51, LOV-1999-03-26-14-§6-60, LOV-1999-03-26-14-§6-61, LOV-1999-03-26-14-§6-72, LOV-1999-03-26-14-§6-81, LOV-1999-03-26-14-§7-11, LOV-1999-03-26-14-§7-12, LOV-1999-03-26-14-§7-21, LOV-1999-03-26-14-§8-1, LOV-1999-03-26-14-§8-2, LOV-1999-03-26-14-§8-5, LOV-1999-03-26-14-§8-11, LOV-1999-03-26-14-§8-13, LOV-1999-03-26-14-§8-15, LOV-1999-03-26-14-§8-16, LOV-1999-03-26-14-§8-19, LOV-1999-03-26-14-§8-20, LOV-1999-03-26-14-§9-3, LOV-1999-03-26-14-§9-5, LOV-1999-03-26-14-§9-8, LOV-1999-03-26-14-§9-10, LOV-1999-03-26-14-§9-14, LOV-1999-03-26-14-§10-11, LOV-1999-03-26-14-§10-12, LOV-1999-03-26-14-§10-34, LOV-1999-03-26-14-§10-42, LOV-1999-03-26-14-§10-44, LOV-1999-03-26-14-§10-47, LOV-1999-03-26-14-§10-48, LOV-1999-03-26-14-§10-49, LOV-1999-03-26-14-§10-50, LOV-1999-03-26-14-§10-70, LOV-1999-03-26-14-§10-80, LOV-1999-03-26-14-§11-20, LOV-1999-03-26-14-§11-21, LOV-1999-03-26-14-§12-13, LOV-1999-03-26-14-§12-17, LOV-1999-03-26-14-§12-20, LOV-1999-03-26-14-§14-3, LOV-1999-03-26-14-§14-5, LOV-1999-03-26-14-§14-12, LOV-1999-03-26-14-§14-23, LOV-1999-03-26-14-§14-41, LOV-1999-03-26-14-§14-48, LOV-1999-03-26-14-§14-62, LOV-1999-03-26-14-§15-3, LOV-1999-03-26-14-§15-5, LOV-1999-03-26-14-§15-12, LOV-1999-03-26-14-§15-15, LOV-1999-03-26-14-§16-1, LOV-1999-03-26-14-§16-10, LOV-1999-03-26-14-§16-11, LOV-1999-03-26-14-§6-28, LOV-1999-03-26-14-§16-29, LOV-1999-03-26-14-§16-40, LOV-1999-03-26-14-§17-5, LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-4, LOV-1999-03-26-14-§18-5, LOV-2005-06-17-67-§5-4, LOV-2005-06-17-67-§5-6, LOV-2016-05-27-14-§8-14
Kunngjort
KorttittelFSFIN Forskrift til skatteloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 1999 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-1, § 2-5, § 2-30, § 2-36 syvende ledd, § 2-38 åttende ledd, § 3-1, § 4-2 tredje ledd, § 4-10 femte ledd, § 4-12, § 4-16, § 5-11, § 5-12, § 5-13, § 5-14, § 5-15, § 5-20, § 5-22, § 5-41, § 6-2, § 6-12, § 6-13, § 6-19, § 6-21, § 6-31, § 6-40, § 6-41, § 6-44, § 6-45, § 6-47, § 6-50, § 6-51 fjerde ledd, § 6-60, § 6-61, § 6-72 fjerde ledd, § 6-81, § 7-11, § 7-12, § 7-21, § 8-1, § 8-2, § 8-5, § 8-11, § 8-13, § 8-15, § 8-16, § 8-19, § 8-20, § 9-3, § 9-5, § 9-8, § 9-10, § 9-14 trettende ledd, § 10-11, § 10-12, § 10-34, § 10-42, § 10-44, § 10-47, § 10-48, § 10-49, § 10-50, § 10-70, § 10-80, § 11-20, § 11-21, § 12-13, § 12-17, § 12-20, § 14-3, § 14-5, § 14-12, § 14-23, § 14-41, § 14-48, § 14-62, § 15-3, § 15-5, § 15-12, § 15-15, § 16-1, § 16-10, § 16-11, § 16-28, § 16-29, § 16-40, § 17-5, § 18-2, § 18-3, § 18-4 og § 18-5, lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-4 fjerde ledd og § 5-6 tredje ledd og lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 8-14.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1491, 10 jan 2000 nr. 19, 12 jan 2000 nr. 25, 18 jan 2000 nr. 43 som endret ved 27 aug 2001 nr. 1000, 6 juni 2000 nr. 568, 22 juni 2000 nr. 680, 4 juli 2000 nr. 717, 4 okt 2000 nr. 996, 9 okt 2000 nr. 1054, 16 okt 2000 nr. 1065, 6 nov 2000 nr. 1099, 22 nov 2000 nr. 1166, 18 des 2000 nr. 1306, 20 des 2000 nr. 1396, 21 des 2000 nr. 1400, 3 jan 2001 nr. 4, 29 jan 2001 nr. 84, 10 nov 2000 nr. 1107, 4 april 2001 nr. 387, 27 aug 2001 nr. 998, 27 aug 2001 nr. 1000, 1 okt 2001 nr. 1131, 10 des 2001 nr. 1381, 21 des 2001 nr. 1596, 21 des 2001 nr. 1624, 5 feb 2002 nr. 131, 8 mars 2002 nr. 258, 24 mai 2002 nr. 478, 24 juni 2002 nr. 743, 5 juli 2002 nr. 788, 21 nov 2002 nr. 1322, 4 des 2002 nr. 1347, 19 des 2002 nr. 1716, 20 des 2002 nr. 1800, 18 feb 2003 nr. 191, 24 mars 2003 nr. 393, 6 mai 2003 nr. 563, 11 juni 2003 nr. 694, 27 juni 2003 nr. 874, 1 juli 2003 nr. 920, 3 sep 2003 nr. 1125, 11 sep 2003 nr. 1175, 24 okt 2003 nr. 1258, 19 nov 2003 nr. 1357, 11 des 2003 nr. 1528, 12 des 2003 nr. 1543, 14 des 2003 nr. 1574, 18 des 2003 nr. 1641, 16 feb 2004 nr. 397, 28 juni 2004 nr. 1054, 14 okt 2004 nr. 1375, 17 des 2004 nr. 1709, 15 des 2004 nr. 1727, 17 des 2004 nr. 1709, 9 feb 2005 nr. 122, 11 feb 2005 nr. 135, 8 feb 2005 nr. 217, 7 juli 2005 nr. 806, 16 aug 2005 nr. 894, 30 aug 2005 nr. 942, 15 nov 2005 nr. 1284, 29 nov 2005 nr. 1343, 14 des 2005 nr. 1463, 21 des 2005 nr. 1658, 21 des 2005 nr. 1659, 23 des 2005 nr. 1701, 9 sep 2005 nr. 1042, 3 okt 2005 nr. 1102, 12 des 2005 nr. 1445, 14 des 2005 nr. 1463, 23 des 2005 nr. 1701, 25 jan 2006 nr. 73, 28 feb 2006 nr. 265, 23 mai 2006 nr. 534, 29 mai 2006 nr. 565, 15 des 2006 nr. 1466, 3 jan 2007 nr. 2, 13 des 2006 nr. 1412, 19 des 2006 nr. 1500, 10 jan 2007 nr. 18, 26 jan 2007 nr. 93, 26 jan 2007 nr. 94, 2 feb 2007 nr. 125, 2 feb 2007 nr. 126, 2 mai 2007 nr. 494, 29 juni 2007 nr. 746, 14 nov 2007 nr. 1253, 14 nov 2007 nr. 1256, 18 des 2007 nr. 1487, 21 des 2007 nr. 1772, 18 des 2007 nr. 1487, 31 jan 2008 nr. 90, 19 feb 2008 nr. 160, 14 mars 2008 nr. 299, 16 april 2008 nr. 363, 26 mai 2008 nr. 490, 26 mai 2008 nr. 505, 26 mai 2008 nr. 506, 24 okt 2008 nr. 1141, 30 okt 2008 nr. 1163, 26 nov 2008 nr. 1258, 15 des 2008 nr. 1361, 16 des 2008 nr. 1427, 18 des 2008 nr. 1438, 22 des 2008 nr. 1582, 26 jan 2009 nr. 80, 12 des 2008 nr. 1328, 12 des 2008 nr. 1329, 15 des 2008 nr. 1365, 16 des 2008 nr. 1427 og 26 jan 2009 nr. 80, 3 mars 2009 nr. 261, 31 mars 2009 nr. 383, 14 april 2009 nr. 423, 15 mai 2009 nr. 519, 19 mai 2009 nr. 538, 18 juni 2009 nr. 667, 19 aug 2009 nr. 1096, 20 aug 2009 nr. 1097, 9 okt 2009 nr. 1259, 5 nov 2009 nr. 1339, 13 nov 2009 nr. 1368, 18 nov 2009 nr. 1384, 3 des 2009 nr. 1441, 4 des 2009 nr. 1451, 9 des 2009 nr. 1486, 18 des 2009 nr. 1726, 18 des 2009 nr. 1703, 9 april 2010 nr. 506, 23 juni 2010 nr. 959, 6 aug 2010 nr. 1168, 26 okt 2010 nr. 1375, 18 nov 2010 nr. 1461, 30 nov 2010 nr. 1505, 16 des 2010 nr. 1652, 21 des 2010 nr. 1769, 2 feb 2007 nr. 125, 14 jan 2011 nr. 31, 7 april 2011 nr. 365, 1 juli 2011 nr. 709, 2 nov 2011 nr. 1070, 13 des 2011 nr. 1275, 21 des 2011 nr. 1468, 22 des 2011 nr. 1491, 16 feb 2012 nr. 155, 27 feb 2012 nr. 180, 7 mars 2012 nr. 203, 8 mars 2012 nr. 205, 25 sep 2012 nr. 908, 8 okt 2012 nr. 956, 19 okt 2012 nr. 984, 26 nov 2012 nr. 1094, 12 des 2012 nr. 1237, 20 des 2012 nr. 1383, 11 mars 2013 nr. 263, 24 mai 2013 nr. 517, 18 juni 2013 nr. 659, 16 aug 2013 nr. 989, 9 sep 2013 nr. 1068, 19 sep 2013 nr. 1096, 4 des 2013 nr. 1395, 14 okt 2013 nr. 1222, 10 des 2013 nr. 1422, 19 des 2013 nr. 1638, 10 jan 2014 nr. 20, 29 jan 2014 nr. 76, 30 jan 2014 nr. 79, 12 des 2013 nr. 1492, 10 mars 2014 nr. 260, 12 mars 2014 nr. 289, 24 april 2014 nr. 570, 11 sep 2014 nr. 1169, 18 des 2014 nr. 1792, 22 des 2014 nr. 1865, 19 des 2014 nr. 1890, 6 jan 2015 nr. 13, 15 des 2014 nr. 1678, 5 mars 2015 nr. 192, 6 aug 2015 nr. 954, 9 okt 2015 nr. 1176, 9 okt 2015 nr. 1191, 2 nov 2015 nr. 1274, 17 des 2015 nr. 1693, 21 des 2015 nr. 1804, 17 des 2015 nr. 1717, 5 feb 2016 nr. 100, 18 des 2015 nr. 1768 som endret ved forskrift 19 feb 2016 nr. 167, 4 april 2016 nr. 351, 2 des 2016 nr. 1431, 19 des 2016 nr. 1716, 9 des 2016 nr. 1534 (bl.a. hjemmel), 13 jan 2017 nr. 23, 31 jan 2017 nr. 109, 7 april 2017 nr. 456, 26 april 2017 nr. 517.