Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.

DatoFOR-1999-12-17-1309
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1999 3039
Ikrafttredelse15.03.2000
Sist endretFOR-2013-06-25-763
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§23b
Kunngjort
Rettet10.05.2013 (§ 2)
KorttittelForskrift om bruk av mobiltelefon i bil

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. desember 1999 med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 23b.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 mars 2013 nr. 265 (forskriften gjengitt på nytt i sin helhet), 25 juni 2013 nr. 763.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Mobiltelefon: radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.
b)Bruk av mobiltelefon: enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner.
0Endret ved forskrift 11 mars 2013 nr. 265 (i kraft 2 mai 2013).
§ 2.Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.

0Endret ved forskrifter 11 mars 2013 nr. 265 (i kraft 2 mai 2013), 25 juni 2013 nr. 763.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. mars 2000.

0Endret ved forskrift 11 mars 2013 nr. 265 (i kraft 2 mai 2013).