Vedtak om Beredskapssystem for Forsvaret (BFF). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1999-12-17-1347
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1999 3121
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
EndrerFOR-1965-04-30
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-12-15-7-§18
Kunngjort
KorttittelVedtak om Beredskapssystem for Forsvaret (BFF)

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare eller liknende forhold § 18. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

1.Beredskapssystem for Forsvaret (BFF) er vedtatt med ikrafttredelse straks. Fra samme dato oppheves kgl.res. av 30. april 1965.
2.Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer av beredskapstiltak med mindre det fører til prinsipielle endringer i beredskapssystemet.