Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.

DatoFOR-2000-03-01-254
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 2000 596
Ikrafttredelse01.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av 500-kroneseddel

Fastsatt av Norges Bank 1. mars 2000 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.500-kroneseddel av utgave VI settes ut av omløp og opphører å være tvunget betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskrift i Norsk Lovtidend.

Norges Bank er pliktig til å innløse 500-kroneseddel av utgave VI som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.