Forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart

DatoFOR-2000-03-28-305
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 699 (Vedlegg II utelatt)
Ikrafttredelse01.05.2000
Sist endretFOR-2015-05-22-652
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§25, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort
Rettet01.02.2011 (vedlegg I)
KorttittelForskrift om innenriks passasjerskip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 28. mars 2000 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.
Tilføyd hjemmel: Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11, § 12, § 13, § 21, § 25, § 28a, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EU), nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF endret ved direktiv 2005/12/EF), nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF endret ved direktiv 2002/84/EF) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 710, 31 aug 2000 nr. 889, 30 jan 2001 nr. 87, 20 mars 2001 nr. 376, 4 juni 2002 nr. 1057 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 8 des 2003 nr. 1739, 19 des 2003 nr. 1787, 31 mars 2004 nr. 610, 29 juli 2004 nr. 1139, 2 des 2004 nr. 1561, 10 mars 2006 nr. 337, 2 jan 2006 nr. 1715, 29 juni 2007 nr. 1006, 16 april 2008 nr. 369, 26 nov 2008 nr. 1260, 8 feb 2010 nr. 147, 3 feb 2011 nr. 111, 28 des 2011 nr. 1516, 14 feb 2012 nr. 236, 19 aug 2013 nr. 1036, 5 sep 2014 nr. 1158, 22 des 2014 nr. 1893, 22 mai 2015 nr. 652.
Rettelser: 25.08.2003 (§ 1), 15.01.2006 (§ 2 bokstav c, § 6), 01.02.2011 (vedlegg I).