Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

DatoFOR-2000-06-13-660
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 1387 (Vedlegg 1 og 2 utelatt)
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endretFOR-2014-12-22-1893 fra 01.01.2015
EndrerFOR-1991-10-15-712
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§25, LOV-2007-02-16-9-§26, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§29, LOV-2007-02-16-9-§30, LOV-2007-02-16-9-§43, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort
Rettet01.05.2012 (EØS-henvisningsfelt)
KorttittelForskrift om fiskefartøy på 15 m og derover

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 13. juni 2000 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.
Tilføyd hjemmel: Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 20, § 21, § 22, § 25, § 26, § 28a, § 29, § 30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 55a (direktiv 2002/59/EF som endret ved direktiv 2009/17/EF og direktiv 2011/15/EU), nr. 56g (direktiv 97/70/EF og direktiv 1999/19/EF), vedlegg II kap. XXII nr. 1 (direktiv 89/686/EØF) og vedlegg XVIII nr. 16g (direktiv 93/103/EF og direktiv 2002/35/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 nov 2000 nr. 1135 (bl.a. tittel), 20 mars 2001 nr. 340 (bl.a. tittel), 27 sep 2002 nr. 1087, 30 des 2002 nr. 1847, 30 juni 2003 nr. 912, 1 okt 2003 nr. 1205, 17 des 2004 nr. 1858, 1 jan 2005 nr. 8, 30 juni 2005 nr. 747 (bl.a hjemmel), 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel), 26 nov 2008 nr. 1260, 28 nov 2008 nr. 1318, 26 mars 2012 nr. 283, 13 aug 2012 nr. 802, 14 aug 2012 nr. 805, 19 aug 2013 nr. 1036, 22 des 2014 nr. 1893.
Rettelser: 06.03.2002 (§ 1-1). 30.03.2006 (formel § 4-11 (2), § 5-17 (3), § 5-35 (7)). 01.05.2012 (EØS-henvisningsfelt).