Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

DatoFOR-2000-09-20-1697
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 13 (Summarisk)
Ikrafttredelse20.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1999-09-01-1001
Kunngjort26.10.2001
KorttittelForskrift om fiske etter reker - Svalbard

Fastsatt av Fiskeridirektøren 20. september 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, kgl.res. av 28. april 1978 nr. 20 § 1, forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak av 1. september 1999 nr. 1001. 

Fiskeridirektøren har 20. september 2000 med ikrafttredelse straks fastsatt forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Forskriften med senere endringer gjengis ikke her, men kan leses i publikasjonen «Juridiske meldinger» på Fiskeridirektoratets hjemmeside http://www.fiskeridir.no/.