Forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring

DatoFOR-2000-12-08-1281
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2772
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endretFOR-2017-02-09-169
EndrerFOR-1997-07-18-805, FOR-1997-06-11-620, FOR-1993-03-17-205, FOR-1992-09-28-716, FOR-1992-04-28-312
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§1, LOV-1986-06-20-35-§6, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort
Rettet23.10.2014 (§ 2 første kolon)
KorttittelForskrift om fag underlagt mesterbrevloven

Hjemmel: Fastsatt av Mesterbrevnemnda 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 jf. § 1, jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 april 2001 nr. 1097, 12 juni 2002 nr. 1007, 8 okt 2003 nr. 1899, 30 juni 2007 nr. 1790, 24 feb 2009 nr. 317, 13 des 2007 nr. 1841, 25 feb 2011 nr. 582, 13 mars 2012 nr. 619, 13 juni 2014 nr. 1190, 13 juni 2014 nr. 1214, 16 okt 2014 nr. 1307, 12 okt 2015 nr. 1194, 8 des 2016 nr. 1818, 9 feb 2017 nr. 169.
Rettelser: 24.03.2010 (tilbakeført tekst i § 1), 23.10.2014 (§ 2 første kolon).

§ 1.Følgende fag er lagt inn under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring med tilhørende mestertittel:
MesterfagMestertittel
AnleggsgartnerfagetMester i anleggsgartnerfaget
BakerfagetBakermester
Bilfaget, lette kjøretøyMester i bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøyMester i bilfaget, tunge kjøretøy
BillakkererfagetMester i billakkererfaget
BilskadefagetMester i bilskadefaget
BlomsterdekoratørfagetBlomsterdekoratørmester
BokbinderfagetBokbindermester
BoktrykkerfagetBoktrykkermester
BunadtilvirkerfagetBunadmester
BuntmakerfagetBuntmakermester
ButikkslakterfagetMester i butikkslakterfaget
ByggtapetserfagetByggtapetsermester
BygningsglassfagetBygningsglassmester
BørsemakerfagetBørsemakermester
Dame- og herrefrisørfagetDame- og herrefrisørmester
DamefrisørfagetDamefrisørmester
FeierfagetFeiermester
FiligransarbeiderMester i filigransfaget
FiligranssølvsmedfagetFiligranssølvsmedmester
FinsteinhuggerfagetFinsteinhuggermester
ForgyllerfagetForgyllermester
FotograffagetFotografmester
FrisørfagetFrisørmester
FørtrykkerfagetFørtrykkmester
GipsmakerfagetGipsmakermester
GlassfagetGlassmester
GlassmesterfagetGlassmester
GrafikerfagetMester i grafikerfaget
Grafisk trykkerfagetMester i grafisk trykking
GravørfagetMester i gravørfaget
GullsmedfagetGullsmedmester
HerrefrisørfagetHerrefrisørmester
HerreskredderfagetHerreskreddermester
Hjul- og karosserimakerfagetMester i hjul- og karosserimakerfaget
HjulutrustningsfagetMester i hjulutrustningsfaget
HovslagerfagetHovslagermester
HåndbokbinderfagetHåndbokbindermester
HåndveverfagetHåndvevermester
InstitusjonskokkfagetMester i institusjonskokkfaget
InstrumentmakerfagetInstrumentmakermester
KeramikerfagetMester i keramikerfaget
Kjemisk renserfagetMester i kjemisk rensing
Kjole- og draktsyerfagetKjole- og draktsyermester
KjøttskjærerfagetMester i kjøttskjærerfaget
Kobber- og blikkenslagerfagetKobber- og blikkenslagermester
KokkfagetKokkmester
KonditorfagetKonditormester
KostymesyerfagetKostymesyermester
Kulde- og varmepumpemontørfagetMester i kulde- og varmepumpemontørfaget
KuldemontørfagetKuldemontørmester
KurvmakerfagetKurvmakermester
LitograffagetLitografmester
LåsesmedfagetLåsesmedmester
MalerfagetMalermester
Maskør- og parykkmakerfagetMester i maskør- og parykkmakerfaget
MediegrafikerfagetMediegrafikermester
MotorsykkelfagetMester i motorsykkelfaget
MurerfagetMurmester
MøbelsnekkerfagetMøbelsnekkermester
MøbeltapetsererfagetMøbeltapetsermester
ParykkmakerfagetParykkmakermester
PorteføljemakerfagetPorteføljemakermester
PottemakerfagetPottemakermester
ProfileringsdesignfagetProfileringsdesignmester
PølsemakerfagetPølsemakermester
ReprodusørfagetReprodusørmester
ReservedelsfagetMester i reservedelsfaget
RørleggerfagetRørleggermester
SalmakerfagetSalmakermester
SeilmakerfagetSeilmakermester
SkomakerfagetSkomakermester
SkredderfagetSkreddermester
SlakterfagetSlaktermester
SmedfagetSmedmester
SnekkerfagetSnekkermester
SteinfagetMester i steinfaget
StillasbyggerfagetStillasmester
StrikkefagetStrikkehåndverksmester
SølvsmedfagetSølvsmedmester
Tak- og membrantekkerfagetTaktekkermester
TaktekkerfagetTaktekkermester
TannteknikerfagetTannteknikmester
TekstilrenholdsfagetMester i tekstilrenholdsfaget
TekstilrensfagetMester i tekstilrensfaget
TredreierfagetTredreiermester
TreskjærerfagetTreskjærermester
Trevare- og bygginnredningsfagetTrevaresnekkermester
Trevare- og møbelsnekkerfagetTrevare- og møbelsnekkermester
TrevaresnekkerfagetSnekkermester
TrykkerfagetTrykkermester
TømrerfagetBygg-/tømrermester
UrmakerfagetUrmakermester
Ventilasjons- og blikkenslagerfagetBlikkenslagermester
0Endret ved forskrifter 23 april 2001 nr. 1097 (i kraft 10 sep 2001), 12 juni 2002 nr. 1007, 8 okt 2003 nr. 1899 (i kraft 18 feb 2004), 30 juni 2007 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2008, se endringsforskriften for overgangsbestemmelse), 13 des 2007 nr. 1841, 24 feb 2009 nr. 317, 25 feb 2011 nr. 582, 13 mars 2012 nr. 619, 13 juni 2014 nr. 1190, 13 juni 2014 nr. 1214, 16 okt 2014 nr. 1307, 12 okt 2015 nr. 1194, 8 des 2016 nr. 1818, 9 feb 2017 nr. 169.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks, og fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift av 18. juli 1997 nr. 805 om fag under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.
-Forskrift av 11. juni 1997 nr. 620 om fag under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 205 om å legge dame- og herrefrisørfaget inn under mesterbrevloven.
-Forskrift av 28. september 1992 nr. 716 om å legge butikkslakterfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.
-Forskrift av 28. april 1992 nr. 312 om å legge glassfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.