Forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring

DatoFOR-2000-12-08-1281
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2772
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endretFOR-2015-10-12-1194
EndrerFOR-1997-07-18-805, FOR-1997-06-11-620, FOR-1993-03-17-205, FOR-1992-09-28-716, FOR-1992-04-28-312
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§1, LOV-1986-06-20-35-§6, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort
Rettet23.10.2014 (§ 2 første kolon)
KorttittelForskrift om fag underlagt mesterbrevloven

Hjemmel: Fastsatt av Mesterbrevnemnda 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 jf. § 1, jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 april 2001 nr. 1097, 12 juni 2002 nr. 1007, 8 okt 2003 nr. 1899, 30 juni 2007 nr. 1790, 24 feb 2009 nr. 317, 13 des 2007 nr. 1841, 25 feb 2011 nr. 582, 13 mars 2012 nr. 619, 13 juni 2014 nr. 1190, 13 juni 2014 nr. 1214, 16 okt 2014 nr. 1307, 12 okt 2015 nr. 1194.
Rettelser: 24.03.2010 (tilbakeført tekst i § 1), 23.10.2014 (§ 2 første kolon).

§ 1.Følgende fag er lagt inn under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring:

Anleggsgartner

Baker

Bilfaget, lette kjøretøy

Bilfaget, tunge kjøretøy

Billakkererfaget

Bilskadefaget

Blomsterdekoratør

Bokbinder

Boktrykker

Bunadtilvirkerfaget

Buntmaker

Butikkslakter

Byggtapetserer (ikke industritapetserer)

Bøssemaker

Damefrisør

Dame- og herrefrisør

Dreier (tredreier)

Feier

Filigransarbeider

Filigranssølvsmedfaget

Finsteinhugger

Fotograf

Frisørfaget

Glassfaget

Glassmester

Grafiker

Grafisk trykking

Gravør

Gullsmed

Herrefrisør

Hjul- og karosserimaker

Hjulutrustningsfaget

Hovslagerfaget

Håndveverfaget

Institusjonskokkfaget

Instrumentmaker

Keramikerfaget

Kjemisk renser

Kjole- og draktsyer (ikke industrisøm)

Kobber- og blikkenslager

Kokk

Konditor

Kostymesyerfaget

Kuldemontør

Kurvmaker

Litograf

Låsesmedfaget

Maler

Maskør- og parykkmaker

Motorsykkelfaget

Murer

Møbeltapetserer

Parykkmaker

Porteføljemaker

Pottemakerfaget

Profileringsdesignfaget

Pølsemaker

Reprodusør

Reservedelsfaget

Rørlegger (ikke industrirørlegger)

Salmaker

Seilmaker

Skomaker

Skredder

Slakter

Smed

Snekker (ikke industrisnekker, forskalingssnekker eller modellsnekker)

Steinfaget

Stillasbygger

Strikkefaget

Sølvsmed

Tak- og membrantekkerfaget

Tanntekniker

Tekstilrenhold

Treskjærer

Trevare- og møbelsnekker

Tømrer/byggmester

Urmaker

0Endret ved forskrifter 23 april 2001 nr. 1097 (i kraft 10 sep 2001), 12 juni 2002 nr. 1007, 8 okt 2003 nr. 1899 (i kraft 18 feb 2004), 30 juni 2007 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2008, se endringsforskriften for overgangsbestemmelse), 13 des 2007 nr. 1841, 24 feb 2009 nr. 317, 25 feb 2011 nr. 582, 13 mars 2012 nr. 619, 13 juni 2014 nr. 1190, 13 juni 2014 nr. 1214, 16 okt 2014 nr. 1307, 12 okt 2015 nr. 1194.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks, og fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift av 18. juli 1997 nr. 805 om fag under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.
-Forskrift av 11. juni 1997 nr. 620 om fag under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 205 om å legge dame- og herrefrisørfaget inn under mesterbrevloven.
-Forskrift av 28. september 1992 nr. 716 om å legge butikkslakterfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.
-Forskrift av 28. april 1992 nr. 312 om å legge glassfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.