Forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter.

DatoFOR-2000-12-15-1268
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2000 2733
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2012-12-14-1267
EndrerFOR-1997-10-01-1108, FOR-1997-10-01-1107, FOR-1997-10-01-1106, FOR-1997-10-01-1105, FOR-1997-10-01-1104
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-04-02-38-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot genmodifiserte produkter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. april 1993 nr. 38 om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 10 siste ledd annet punktum. Fremmet av Miljøverndepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX punkt 25 (Rdir. 1990/220/EØF).
Endringer: Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1267.

§ 1.Omsetning i Norge av følgende produkter er forbudt:
1.Genmodifisert vaksine mot rabies fra Rhone Merieux, Frankrike, godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning 18. juli 1994.
2.Genmodifisert vaksine mot pseudorabies fra Vemie Veterinär Chemie GmbH, Tyskland, godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning 18. juli 1994.
3.Genmodifisert mais fra Novartis (tidligere Ciba-Geigy Limited), Sveits, godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning 23. januar 1997.
4.Genmodifisert sikori fra Bejo Zaden BV, Nederland, godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning 20. mai 1996.
5.Genmodifisert oljeraps fra Aventis (tidligere Plant Genetic Systems), Belgia, godkjent ved kommisjonsbeslutning 6. februar 1996.
6.Genmodifisert oljeraps fra Aventis (tidligere Plant Genetic Systems), Belgia, godkjent ved kommisjonsbeslutning 1997/393/EF, 6. juni 1997.
7.Genmodifisert oljeraps fra AgrEvo, Storbritannia, godkjent ved kommisjonsbeslutning 1998/291/EF, 22. april 1998.
8.Genmodifisert testkit med genmodifiserte bakterier for påvisning av antibiotikarester i melk fra Valio Oy, Finland, godkjent ved kommisjonsbeslutning K(97)2068, 14. juli 1997.
9.Genmodifisert oljerapslinje GT73 fra Monsanto A/S, USA, godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning 31. august 2005.
0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1267.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 1. oktober 1997 nr. 1108 om forbud mot utsetting i Norge av genmodifisert frø fra oljeraps.
-Forskrift av 1. oktober 1997 nr. 1107 om forbud mot utsetting i Norge av genmodifisert frø fra sikori.
-Forskrift av 1. oktober 1997 nr. 1106 om forbud mot utsetting i Norge av genmodifisert mais.
-Forskrift av 1. oktober 1997 nr. 1105 om forbud mot utsetting i Norge av genmodifisert vaksine mot pseudorabies.
-Forskrift av 1. oktober 1997 nr. 1104 om forbud mot utsetting i Norge av genmodifisert vaksine mot rabies.