Forskrift om unntak fra minstekravet til egenkapital for GIEK Kredittforsikring AS.

DatoFOR-2000-12-20-1328
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 2844
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§7-3 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, FOR-1989-08-25-825 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kravet til egenkapital, GIEK

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 og kgl.res. av 25. august 1989 nr. 825.

§ 1.Unntak fra minstekravet til egenkapital

GIEK Kredittforsikring AS, stiftet 2. november 2000, unntas fra forskrift 8. september 1989 nr. 931 om minstekravet til egenkapital for norske forsikringsselskaper frem til Stortingets bevilgning er overført fra Nærings- og handelsdepartementet til GIEK Kredittforsikring AS.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.