Forskrift om overgangsordning for autorisasjon av hjelpepleiere og bioingeniører.

DatoFOR-2000-12-21-1381
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3097
Ikrafttredelse01.01.2001 - 01.01.2003 og Dep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§76
Kunngjort
KorttittelForskrift om autorisasjon av hjelpepleiere mv

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 76 tredje ledd. 

I. Autorisasjon som hjelpepleier

Utdanning ved skole godkjent av Sosialdepartementet før 1. januar 1981 godtas som grunnlag for autorisasjon som hjelpepleier frem til 1. januar 2003. 

II. Autorisasjon som bioingeniør

Offentlig godkjenning som fysiokjemiker eller laboratorieingeniør gjelder uten videre som autorisasjon som bioingeniør.

Ordningen gjelder inntil den oppheves av Sosial- og helsedepartementet.