Vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis.

DatoFOR-2001-03-09-192
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse09.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard, Jan Mayen, de norske biland i Antarktis
HjemmelLOV-1992-12-04-126-§3
Kunngjort13.03.2001
KorttittelVedtak om utvidelse av virkeområdet for arkivloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mars 2001 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 3. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv gjøres gjeldende for Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis.