Forskrift om utvidelse av oppdrettslovens virkeområde.

DatoFOR-2001-03-16-243
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 3
Ikrafttredelse16.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-68-§2
Kunngjort16.03.2001
KorttittelForskrift om utvidelse av oppdrettsloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2001 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 2 tredje ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet.

§ 1.Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. omfatter også pigghuder.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.