Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.

DatoFOR-2001-06-06-675
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse06.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort26.06.2001
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler

Fastsatt av Norges Bank 6. juni 2001 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.1000-kroneseddelen av utgave VI settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskriften i Norsk Lovtidend.

Norges Bank er pliktig til å innløse 1000-kronesedler av utgave VI som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.