Tillatelse for Posten Norge BA til å utgi og godta bruk av frimerker og andre frankeringsmidler der Norge eller Noreg forekommer.

DatoFOR-2001-08-31-1074
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2001
Sist endret
EndrerFOR-1997-05-16-480
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-73-§7
Kunngjort21.09.2001
KorttittelTillatelse for Posten til å utgi frimerker mv.

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 7. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 7 meddeles Posten Norge BA tillatelse til å utgi og godta bruk av frimerker og andre frankeringsmidler der Norge eller Noreg forekommer. Tillatelsen trer i kraft 1. oktober 2001 og gjelder inntil videre.