Forskrift om utanrettslege gjeldsordningar og ettergiving av fordringar som er uråd å drive inn.

DatoFOR-2001-10-31-1274
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 14 (Summarisk)
Ikrafttredelse01.11.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-04-26-21-§8
Kunngjort16.11.2001
KorttittelForskrift om utanrettsleg gjeldsordning m.m.

Fastsett av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 31. oktober 2001 med heimel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 8 femte ledd. 

Med heimel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 8 femte ledd har departementet den 31. oktober 2001 fastsett forskrift om utanrettslege gjeldsordningar og ettergiving av fordringar som er uråd å drive inn.

Forskrifta gjeld frå og med 1. november 2001 og ein kan få ho ved Statens lånekasse for utdanning. Forskrifta vil også være å finne på Lånekassens internettside: http://www.lanekassen.no .