Forskrift om revisjon m.m. for Longyearbyen lokalstyre.

DatoFOR-2001-12-14-1391
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2004-11-04-1431 fra 01.07.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§44
Kunngjort14.12.2001
KorttittelForskr om revisjon for Longyearbyen lokalstyre

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 14. desember 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 44 fjerde ledd. Endret 4 nov 2004 nr. 1431.

§ 1.Lokalstyret selv kan ansette revisor, eller inngå avtale med revisor i en kommune eller en distriktsrevisjon, eller inngå avtale med annen revisor om revisjon av Longyearbyen lokalstyres virksomhet.
0Endret ved forskrift 4 nov 2004 nr. 1431 (med virkning fra 1 juli 2004).
§ 2.Forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. gjelder tilsvarende for revisjon av Longyearbyen lokalstyre så langt den passer.
0Endret ved forskrift 4 nov 2004 nr. 1431 (med virkning fra 1 juli 2004).
§ 3.Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.