Forskrift om grensen for det norske sjøterritorium ved Jan Mayen.

DatoFOR-2002-08-30-943
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2002 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2002
Sist endret
EndrerFOR-1955-06-30-3471
Gjelder forNorge, Jan Mayen
HjemmelLOV-1814-05-17-§1, LOV-1812-02-25 jf LOV-2003-06-27-57
Kunngjort03.09.2002
KorttittelForskrift om det norske sjøterr. ved Jan Mayen

Fastsatt ved kgl.res 30. august 2002 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 og kgl.res. av 22. februar 1812, gjengitt i Cancelli-Promemoria av 25. februar 1812. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Grensen for det norske sjøterritorium ved Jan Mayen skal beregnes ut fra følgende punkter: 
Geodetisk
bredde
Nord ekvator
Geodetisk
lengde
Vest Greenwich
Nr.grminsekgrminsekNavn
JM01710935.26075709.83Nordkapp Aust
JM02710925.10075645.62Fullmarfloget Nord
JM03710844.89075543.00Austkapp
JM04710635.00075723.00Taggdalen
JM05710116.67075910.18Søraustkapp Nord
JM06710108.70075924.37Søraustkapp Syd
JM07710058.89075955.12Vesle Sandbukta
JM08710047.58080034.32Langlistupa Syd
JM09710017.96080249.84Kapp Wohlgemuth
JM10705928.00081037.00Presidentsteinen
JM11705800.00082304.00Eggøya
JM12705543.00084157.00Helenesanden
JM13705524.00084217.00Olonkinbyen Aust
JM14705158.00084800.00Måkeskjera Aust
JM15705134.23084900.47Fyrtårnet
JM16704955.22085634.66Kjeglene
JM17704931.04085937.07Sørkapp
JM18704939.82090345.98Sjuskjera
JM19705149.05090438.86Hoybergodden
JM20705151.96090438.63Hoybergskjeret
JM21705220.95090407.37Trekantskjeret
JM22705234.71090345.17Punktskjeret
JM23705241.70090325.91Ytsteskjeret
JM24705447.59085653.88Fugleskjera
JM25705603.00085238.00Kapp Rudsen
JM26705632.00085153.00Lavastraumskjeret
JM27705841.00084103.00Brielletårnet
JM28710011.00082944.00Fugleberget
JM29710225.00082701.00Krosspyntsletta Nord
JM30710353.00082510.00Hudsonodden Syd
JM31710408.00082449.00Hudsonodden Nord
JM32710508.00082259.00Kapp Muyen
JM33710651.00081823.00Vakta Syd
JM34710718.01081719.14Vakta Vest
JM35710720.33081710.10Vakta
JM36710836.83080944.65Isneset
JM37710929.69080419.18Koksneset Vest
JM38710931.23080405.89Koksneset
JM39710932.15080354.45Koksneset Aust
JM40710938.32075808.42Nordskjeret
JM41710937.46075747.29Nordkapp
JM42705531.00083915.00Losbåten

Koordinatene i listen refererer seg til geodetisk datum EUREF 89.

§ 2.Grensen for sjøterritoriet blir å trekke utenfor og parallelt med lavvannslinjen mellom punktene JM4 og JM5, punktene JM11 og JM12 og punktene fra og med JM26 til og med JM29.

Grensen for sjøterritoriet blir videre å trekke parallelt med og utenfor den rette linje mellom punktene fra og med JM1 til og med JM4, punktene fra og med JM5 til og med JM11, punktene fra og med JM12 til og med JM26, punktene fra og med JM29 til og med JM41 og mellom punktene JM41 og JM 1.

Grensen for sjøterritoriet skal også beregnes ut fra punktet JM42.

Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (den geodetiske linje).

§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om ikrafttredelse av lover og norsk fiskeområde, Jan Mayen, vedtatt ved Kronprinsreg.res. av 30. juni 1955 nr. 3471.