Forskrift om inkassosatsen

DatoFOR-2002-12-13-1641
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2016-12-14-1635 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1989-07-14-562-§1-1, LOV-1988-05-13-26-§19, LOV-1988-05-13-26-§20
Kunngjort30.12.2002
KorttittelForskrift om inkassosatsen

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 13. desember 2002 med hjemmel i forskrift av 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) § 1-1 tredje ledd, jf. lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav § 19 og § 20.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 2004 nr. 1624, 16 des 2005 nr. 1588, 19 des 2006 nr. 1557, 17 des 2007 nr. 1460, 17 des 2008 nr. 1471, 18 des 2009 nr. 1664, 22 des 2010 nr. 1816, 15 des 2011 nr. 1390, 18 des 2012 nr. 1367, 16 des 2013 nr. 1561, 19 des 2014 nr. 1891, 15 des 2015 nr. 1682, 14 des 2016 nr. 1635.

§ 1.Inkassosatsen, som nevnt i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. § 1-1 tredje ledd, settes til 700 kroner.
0Endret ved forskrifter 14 des 2004 nr. 1624 (i kraft 1 jan 2005), 16 des 2005 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2006), 19 des 2006 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2007), 17 des 2007 nr. 1460 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1471 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1664 (i kraft 1 jan 2010), 22 des 2010 nr. 1816 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2011 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2013), 16 des 2013 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1891 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1682 (i kraft 1 jan 2016), 14 des 2016 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.