Forskrift om tilskudd til dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler.

DatoFOR-2003-02-13-224
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 3 (Summarisk)
IkrafttredelseUndervisningsåret 2003 - 2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-73-§26
Kunngjort04.03.2003
KorttittelForskrift om skolepenger i utlandet

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 13. februar 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova) § 26 tilskotsregel nr. 10 bokstav b. 

Med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova) § 26, tilskotsregel nr. 10, bokstav b har departementet den 13. februar 2003 fastsatt forskrift for 2003 - 2004 om tilskudd til dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler.

Forskriften gjelder fra og med undervisningsåret 2003 - 2004 og en kan få den ved å henvende seg til skolene eller til Statens lånekasse for utdanning. Forskriften vil også være å finne på Lånekassens internettside: http://www.lanekassen.no .