Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001).

DatoFOR-2003-03-17-341
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse24.03.2003
Sist endretFOR-2008-01-31-92 fra 15.02.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2000-12-01-1333-§6, FOR-2000-12-01-1333-§40, LOV-2003-12-19-124-§18, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort21.03.2003
Rettet29.03.2005 (§ 7)
KorttittelForskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbrukstilsyn 17. mars 2003 med hjemmel i forskrift av 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 6 og § 40.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1873, 19 feb 2004 nr. 413, 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92.

§ 1.Det er forbudt å introdusere og spre Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001).

Eier eller bruker av fast eiendom, som har kjennskap til eller mistanke om at Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) finnes på eiendommen, skal straks melde fra om dette til Mattilsynet.

Mattilsynet kan, når det foreligger risiko for spredning av Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001), fastsette tiltak for å utrydde eller hindre smittespredning av denne planteskadegjøreren.

Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (unntatt Rhododendron simsii Planch.) og Viburnum spp. L., produsert i Norge, kan bare omsettes hvis de oppfyller kravene i vedlegg 5.

Planteslekter og -arter som i denne forskriften anses å være mottakelige for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) er oppført i vedlegg 1.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2004 nr. 413, 25 feb 2005 nr. 187.
§ 2.Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) av planteslag angitt i vedlegg 1, med opprinnelse i ikke-europeiske land, kan bare innføres hvis de oppfyller kravene i vedlegg 2.
0Endret ved forskrift 25 feb 2005 nr. 187.
§ 3.Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (unntatt Rhododendron simsii Planch.) og Viburnum spp. L. med opprinnelse i Nederland og Tyskland kan bare innføres dersom de er produsert innenfor et offentlig sertifiseringssystem etablert for å sikre at plantematerialet er fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001), herunder at nødvendige og egnede tiltak er gjennomført for å sikre plantematerialet mot smitte gjennom hele produksjonsperioden og fram til eksport til Norge. Sertifiseringssystemet skal før eksport finner sted være forelagt og godkjent av det sentrale Mattilsynet.

Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (unntatt Rhododendron simsii Planch.) og Viburnum spp. L. med opprinnelse i andre europeiske land enn de som er nevnt i første ledd, kan bare innføres hvis de oppfyller kravene i vedlegg 3.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).
§ 4.Tre av Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A), Quercus L. og Taxus brevifolia Nutt, med opprinnelse i USA, kan bare innføres hvis det oppfyller kravene i vedlegg 4.
0Endret ved forskrift 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).
§ 5.Bark av Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) og Quercus L., med opprinnelse i USA, er forbudt å innføre.
§ 6.Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.
0Endret ved forskrift 19 feb 2004 nr. 413.
§ 7.Forskriften trer i kraft 24. mars 2003.

Sunnhetssertifikater som tilfredsstiller de krav som inntil 1. mars 2005 fulgte av denne forskriften kan benyttes til og med 14. mars 2005.

Sunnhetssertifikater utstedt før 15. februar 2008 i samsvar med de krav som inntil dette tidspunktet fulgte av forskriften, kan benyttes for innførsel til og med 28. februar 2008. Tidsfristen for sertifikatutstedelsen følger av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 20 første ledd siste punktum.

0Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1873, 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).

Vedlegg 1. Planteslekter og -arter som i denne forskriften anses å være mottakelige for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) 

Acer macrophyllum Pursh.

Acer pseudoplatanus L.

Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris

Adiantum jordanii C. Muell.

Aesculus californica Nutt.

Aesculus hippocastanum L.

Arbutus menziesii Pursch.

Arbutus unedo L.

Arctostaphylos spp. Adans.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Camellia spp. L.

Castanea sativa Mill.

Fagus sylvatica L.

Frangula californica (Eschsch.) Gray

Frangula purshiana (DC.) Cooper

Fraxinus excelsior L.

Griselinia littoralis (Raoul)

Hamamelis virginiana L.

Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer.

Kalmia spp. L.

Laurus nobilis L.

Leucothoe spp. D. Don

Lithocarpus densiflorus (H & A).

Lonicera hispidula (Dougl.)

Magnolia spp. L.

Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC

Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green

Parrotia persica (DC) C.A. Meyer

Photinia x fraseri Dress

Pieris spp. D. Don

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.

Quercus spp. L.

Rhamnus californica (Esch).

Rhododendron spp. L., unntatt Rhododendron simsii Planch.

Rosa gymnocarpa Nutt.

Salix caprea L.

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.

Syringa vulgaris L.

Taxus spp. L.

Trientalis latifolia (Hook)

Umbellularia californica (Pursch.).

Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt.

Vaccinium vitus-idaea Britt.

Viburnum spp. L.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).

Vedlegg 2: Krav til planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) av planteslag listet i vedlegg 1, med opprinnelse i ikke-europeiske land

Uten at det strider mot forbud og krav i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere vedlegg 3 punkt 1.1, 2 og 6.1 og vedlegg 4A 10, 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32:

Plantematerialet skal være fulgt av et sunnhetssertifikat, som først skal utstedes når sendingen er offisielt kontrollert innen 2 dager før sertifikatutstedelsen. Sendingen skal være funnet fri for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved denne kontrollen. Kontrollen skal også omfatte laboratorietesting av alle mistenkelige symptomer. I tillegg skal det være offisielt konstatert at:

a)plantematerialet har sin opprinnelse i et område hvor det, i samsvar med den relevante internasjonale standarden for plantesanitære tiltak, ISPM No. 4, er offisielt konstatert at Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke forekommer. Områdets navn skal være påført sertifikatet i rubrikken «opprinnelsesområde». I sertifikatets rubrikk for «tilleggserklæring» skal det være angitt at plantematerialet tilfredsstiller kravene i vedlegg 2 a) i denne forskriften

eller

b)symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke er observert på noen mottakelige planter på produksjonsstedet ved offisielle kontroller, foretatt minst to ganger på egnet tidspunkt i løpet av den siste hele vekstsesongen mens plantematerialet er i aktiv vekst. Plantematerialet skal være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene og ved laboratorietesting av mistenkelige symptomer. I sertifikatets rubrikk for «tilleggserklæring» skal det være angitt at plantematerialet tilfredsstiller kravene i vedlegg 2 b) i denne forskriften.

I tillegg til de tilleggserklæringene som skal gis på sertifikatet i forhold til punktene a) eller b) ovenfor, skal navnet på produksjonsstedet angis i rubrikken «opprinnelsesområde» på sertifikatet.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).

Vedlegg 3: Krav til planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (unntatt Rhododendron simsii Planch.) og Viburnum spp. L., med opprinnelse i europeiske land, med unntak av Nederland og Tyskland

Uten at det strider mot krav i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, vedlegg 4A 10, 28, 29.2, 30:

Plantematerialet skal være fulgt av et sunnhetssertifikat, som først skal utstedes når sendingen er offisielt kontrollert innen 2 dager før sertifikatutstedelsen. Sendingen skal være funnet fri for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved denne kontrollen. Kontrollen skal også omfatte laboratorietesting av alle mistenkelige symptomer. I tillegg skal det være offisielt konstatert at:

a)plantematerialet har sin opprinnelse i et område hvor det, i samsvar med den relevante internasjonale standarden for plantesanitære tiltak, ISPM No. 4, er offisielt konstatert at Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke forekommer. Områdets navn skal være påført sertifikatet i rubrikken «opprinnelsesområde». I sertifikatets rubrikk for «tilleggserklæring» skal det være angitt at plantematerialet tilfredsstiller kravene i vedlegg 3 a) i denne forskriften

eller

b)symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke er observert på noen mottakelige planter på produksjonsstedet ved offisielle kontroller, foretatt minst to ganger på egnet tidspunkt i løpet av den siste hele vekstsesongen mens plantematerialet er i aktiv vekst. Plantematerialet skal være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene og ved laboratorietesting av mistenkelige symptomer. I sertifikatets rubrikk for «tilleggserklæring» skal det være angitt at plantematerialet tilfredsstiller kravene i vedlegg 3 b) i denne forskriften

eller

c)dersom symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) har blitt funnet på mottakelige planter på produksjonsstedet skal egnede tiltak for å utrydde skadegjøreren være gjennomført før sendinger kan eksporteres til Norge. Slike tiltak for å utrydde skadegjøreren skal minst bestå av:
-Alle infiserte planter og alle mottakelige planter innenfor en radius av 2 m fra de infiserte plantene, samt dyrkingsmedium og planteavfall fra disse skal være destruert, og
-alle mottakelige planter innenfor en radius av 10 m fra de infiserte plantene, enhver gjenværende plante fra det infiserte partiet, samt alle andre mottakelige planter som har vært i kontakt med det infiserte partiet, skal være holdt tilbake på produksjonsstedet, og ytterligere kontroller skal være gjennomført minst to ganger i løpet av de nærmeste 3 månedene etter funnet, mens plantene er i aktiv vekst. I løpet av denne 3 måneders perioden skal plantematerialet ikke ha gjennomgått behandling som kan undertrykke symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001). Plantematerialet skal være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene, og
-alle andre mottakelige planter på produksjonsstedet skal ha vært gjenstand for intensive kontroller, foretatt minst to ganger etter funnet og skal være funnet fri for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene og
-overflaten, innenfor en radius av 2 m fra der de infiserte plantene har vært dyrket, skal ha gjennomgått egnede plantesanitære tiltak.

I sertifikatets rubrikk for «tilleggserklæring» skal det være angitt at plantematerialet tilfredsstiller kravene i vedlegg 3 c) i denne forskriften.

I tillegg til de tilleggserklæringene som skal gis på sertifikatet i forhold til punktene a), b) eller c) ovenfor, skal navnet på produksjonsstedet angis i rubrikken «opprinnelsesområde» på sertifikatet.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).

Vedlegg 4: Krav til tre av Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A), Quercus L. og Taxus brevifolia Nutt, med opprinnelse i USA

Uten at det strider mot forbud og krav i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere vedlegg 3 punktene 1.1, 1.2 og 2 og vedlegg 4A punktene 1.1, 1.2, 1.3 og 2:

Treet skal være fulgt av et sunnhetssertifikat

a)hvor det er offisielt konstatert at treet har sin opprinnelse i et område hvor Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) er kjent ikke å forekomme. Områdets navn skal være påført sertifikatet i rubrikken «opprinnelsesområde»

eller

b)som er utstedt etter en offisiell bekreftelse på at treet er avbarket og
i.skåret slik at den runde overflaten er helt forsvunnet eller
ii.treets vanninnhold ikke overstiger 20%, uttrykt i prosent av tørrstoffet eller
iii.treet er desinfisert med en egnet behandling med varm luft eller varmt vann

eller, når det gjelder saget trevirke, med eller uten rester av bark:

c)trevirket skal ha gjennomgått ovnstørking til et vanninnholdet på under 20%, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet på framstillingspunktet, ved hjelp av et egnet tid-/temperaturprogram. Dette skal angis med «Kiln dried», «KD» eller et annet internasjonalt anerkjent merke på treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis.
0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 187, 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).

Vedlegg 5: Krav til innenlands produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Camellia spp. L., Kalmia spp. L., Pieris spp. D. Don, Rhododendron spp. L. (unntatt Rhododendron simsii Planch.) og Viburnum spp. L.

Uten at det strider mot krav i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, vedlegg 4B punkt 13:

Det er offisielt konstatert at:

a)plantematerialet har sin opprinnelse i et område hvor det i samsvar med den relevante internasjonale standarden for plantesanitære tiltak, ISPM No. 4, er offisielt konstatert at Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke forekommer

eller

b)symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke er observert på noen mottakelige planter på produksjonsstedet ved offisielle kontroller, foretatt minst to ganger på egnet tidspunkt i løpet av den siste hele vekstsesongen mens plantematerialet er i aktiv vekst, og minst en gang i løpet av den siste måneden før omsetning. Plantematerialet skal være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene og ved laboratorietesting av mistenkelige symptomer

eller

c)dersom symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) har blitt funnet på mottakelige planter på produksjonsstedet, skal egnede tiltak for å utrydde skadegjøreren være gjennomført før mottakelige planter kan omsettes. Slike tiltak for å utrydde skadegjøreren skal minst bestå av:
-Alle infiserte planter og alle mottakelige planter innenfor en radius av 2 m fra de infiserte plantene, samt dyrkingsmedium og planteavfall fra disse skal være destruert, og
-alle mottakelige planter innenfor en radius av 10 m fra de infiserte plantene, enhver gjenværende plante fra det infiserte partiet, samt alle andre mottakelige planter som har vært i kontakt med det infiserte partiet, skal være holdt tilbake på produksjonsstedet, og ytterligere kontroller skal være gjennomført minst to ganger i løpet av de nærmeste 3 månedene etter funnet, mens plantene er i aktiv vekst. I løpet av denne 3-månedersperioden skal plantematerialet ikke ha gjennomgått behandling som kan undertrykke symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001). Plantematerialet skal være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene, og
-alle andre mottakelige planter på produksjonsstedet skal ha vært gjenstand for intensive kontroller, foretatt minst to ganger etter funnet og skal være funnet fri for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved disse kontrollene og
-overflaten, innenfor en radius av 2 m fra der de infiserte plantene har vært dyrket, skal ha gjennomgått egnede plantesanitære tiltak.

For øvrig skal produksjonsstedet ha vært gjenstand for offisiell kontroll, inkludert laboratorietesting av mistenkelige symptomer, minst en gang i løpet av den siste måneden før omsetning av plantematerialet, og være funnet fritt for Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ved denne kontrollen.

0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2005 nr. 187, endret ved forskrift 31 jan 2008 nr. 92 (i kraft 15 feb 2008).