Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

DatoFOR-2003-04-11-461
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse11.04.2003
Sist endretFOR-2014-12-12-1598 fra 01.01.2015
EndrerFOR-1994-05-26-370
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-2004-01-16-5-§2
Kunngjort15.04.2003
KorttittelForskrift om svine- og fjørfeproduksjon

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2003 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 2 annet ledd og § 10 og lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 mars 2004 nr. 573, 1 april 2004 nr. 611, 26 april 2013 nr. 420, 12 des 2014 nr. 1598.

§ 1.Konsesjonsgrenser

Grensene for svine- og fjørfehold som kan drives uten departementets tillatelse er;

1.slaktekyllingproduksjon med inntil 280 000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år eller
2.kalkunproduksjon med inntil 60 000 omsatte og slaktede kalkuner pr. år eller
3.eggproduksjon med maksimalt 7.500 innsatte høner på ethvert tidspunkt eller
4.svineproduksjon med inntil 2.100 omsatte og slaktede slaktegriser pr. år, eller maksimalt 105 innsatte avlspurker på ethvert tidspunkt eller
5.satellitt i purkering med inntil 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2.100 omsatte og slaktede slaktegriser pr. år.

For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2004 nr. 573 (i kraft 1 april 2004), 26 april 2013 nr. 420, 12 des 2014 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2015).
 

§ 2 - § 11 opphevet fra 1 april 2004, jf. forskrift 1 april 2004 nr. 611.