Forskrift om opptak til mesterutdanningen.

DatoFOR-2003-05-16-652
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 8
Ikrafttredelse16.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-2002-03-13-417
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort06.06.2003
KorttittelForskrift om opptak til mesterutdanningen

Fastsatt av Mesterbrevnemnda 16. mai 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 og forskrift av 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1. 

1.Mesterbrevkursene tilbys primært personer med svennebrev/fagbrev i det faget de vil søke mesterbrev i. Kursarrangør kan gjøre unntak fra dette, dersom dette er økonomisk avgjørende for å få igangsatt et kurs. Dette skal ikke ha innvirkning på det faglige innholdet og gjennomføringen av kurset.
2.Før kursstart i yrkesteori kreves ett års praksis i faget etter avlagt svennebrev/fagbrev. Ved vurderingen av praksis gjelder de samme regler som ved godkjenning av praksis ved søknad om mesterbrev, jf. retningslinjene for dette.
3.Søkeren må før kursstart gjennom attest eller egenerklæring dokumentere forkunnskaper i IKT, jf. læreplanens krav.
4.Kandidaten må ha bestått eksamen i fellesfagene før eksamen i yrkesteori. Kursarrangør kan fravike dette kravet.
5.Mesterbrevnemnda kan ved spesielle forhold gi dispensasjon fra disse retningslinjene.
6.Kandidater som har påbegynt sin mesterutdanning før 1. august 2002 omfattes av retningslinjene vedtatt av Nemnda den 14. oktober 1996. 

Forskriften trer i kraft fra 16. mai 2003 og fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 13. mars 2002 nr. 417 om opptak til mesterutdanningen. Nærmere opplysninger om nåværende forskrift fås hos Mesterbrevnemndas sekretariat, tlf. 23088362.