Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2 og lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd.

DatoFOR-2003-06-26-868
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse26.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§2, FOR-1990-12-14-991, LOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort04.07.2003
KorttittelDelegering til DBE

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2, jf. overføringsvedtak av 14. desember 1990 nr. 991, og lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd. 

-Med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2, jf. Kronsprinsreg.res. av 14. desember 1990 nr. 991, delegerer Arbeids- og administrasjonsdepartementet med dette myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet til å fastsette ny forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.
-Med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd delegerer Arbeids- og administrasjonsdepartementet med dette myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet til å fastsette ny forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.