Ikrafttredelse av lov av 19. desember 2003 nr. 123 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.).

DatoFOR-2003-12-19-1791
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-123
Kunngjort08.01.2004
KorttittelIkrafttr. av lov av 19. desember 2003 nr. 123

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 123 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.) del II. Fremmet av Helsedepartementet. 

Lov av 19. desember 2003 nr. 123 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.) trer i kraft 1. januar 2004.