Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna.

DatoFOR-2003-12-19-1874
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2003-12-19-1595
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-12-19-1595-§1, LOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§8, LOV-2002-06-14-20-§20, LOV-2002-06-14-20-§21, LOV-2002-06-14-20-§22, LOV-2002-06-14-20-§23, LOV-2002-06-14-20-§24, LOV-2002-06-14-20-§28, LOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1929-05-24-4-§2, LOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§12.
Kunngjort27.01.2004
KorttittelSikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 1 tredje ledd. 

Midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal fra 1. januar 2004 gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna. Petroleumstilsynet skal være tilsynsmyndighet for dette anlegget.