Forskrift om leveringsfrist for selvangivelse på papir

DatoFOR-2004-01-26-304
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
IkrafttredelseInntektsåret 2003
Sist endretFOR-2016-02-16-182
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-7
Kunngjort10.02.2004
KorttittelForskr om leveringsfrist for papirselvangivelse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 26. januar 2004 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-7 nr. 7 og 8.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1467, 14 jan 2008 nr. 41, 16 mars 2009 nr. 322, 1 des 2009 nr. 1436, 16 feb 2016 nr. 182.

I

§ 1.Leveringsfrist

Er den selvangivelsespliktige deltaker i selskap som skal levere selskapsoppgave mv. etter ligningsloven § 4-9, og selskapsoppgaven mv. leveres elektronisk med frist innen utgangen av mai, har den selvangivelsespliktige samme leveringsfrist. Dette gjelder også for skattytere som har frist etter ligningsloven § 4-7 nr. 1 bokstav b og som er deltaker i slikt selskap.

0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1467 (fom inntektsåret 2007), 14 jan 2008 nr. 41 (fom inntektsåret 2007), 16 mars 2009 nr. 322 (fom inntektsåret 2008, midlertidig endring), 1 des 2009 nr. 1436 (fom inntektsåret 2009), 16 feb 2016 nr. 182.
§ 2.Utsettelse av leveringsfristen

Bestemmelsene om utsettelse etter ligningsloven § 4-7 nr. 3, 4 og 5 gjelder tilsvarende. Utsettelse etter § 4-7 nr. 4 kan bare gis med inntil en måned.

0Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1467 (fom inntektsåret 2007).

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.