Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

DatoFOR-2004-03-30-595
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2004, 01.08.2004, 01.01.2005
Sist endretFOR-2017-05-09-589
EndrerFOR-2000-11-20-1163
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort06.04.2004
Rettet05.04.2013 (Forordning (EU) nr. 233/2012)
KorttittelForskrift om TSE

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) og Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 30. mars 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21, § 23, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. 650/2003, forordning (EF) nr. 1053/2003, forordning (EF) nr. 1128/2003, forordning (EF) nr. 1139/2003, forordning (EF) nr. 1234/2003, forordning (EF) nr. 1809/2003, forordning (EF) nr. 1915/2003, forordning (EF) nr. 2245/2003, forordning (EF) nr. 876/2004, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1492/2004, forordning (EF) nr. 1993/2004, forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005, forordning (EF) nr. 932/2005, forordning (EF) nr. 1292/2005, forordning (EF) nr. 1974/2005, forordning (EF) nr. 253/2006, forordning (EF) nr. 339/2006, forordning (EF) nr. 657/2006, forordning (EF) nr. 688/2006, forordning (EF) nr. 1923/2006, forordning (EF) nr. 722/2007, forordning (EF) nr. 727/2007, forordning (EF) nr. 1275/2007, forordning (EF) nr. 357/2008, forordning (EF) nr. 571/2008, forordning (EF) nr. 746/2008, forordning (EF) nr. 956/2008, forordning (EF) nr. 103/2009, forordning (EF) nr. 162/2009, forordning (EF) nr. 163/2009, forordning (EF) nr. 220/2009, forordning (EU) nr. 956/2010, forordning (EU) nr. 189/2011, forordning (EU) nr. 1064/2012, forordning (EU) nr. 56/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 630/2013, forordning (EU) nr. 1148/2014, forordning (EU) 2015/728, forordning (EU) 2015/1162, forordning (EU) 2016/27, forordning (EU) 2016/1396 og forordning (EU) 2017/110),
del 7.2 nr. 49 og innledende del (vedtak 2007/453/EF som endret ved vedtak 2009/830/EF, beslutning 2010/749/EU, beslutning 2012/111/EU, beslutning 2012/489/EU, forordning (EU) nr. 519/2013, beslutning 2013/429/EU, beslutning 2014/732/EU, beslutning (EU) 2015/1356, beslutning (EU) 2016/600, beslutning (EU) 2016/701 og beslutning (EU) 2016/1100),
del 7.2 rettsakter EFTA-stater skal ta hensyn til nr. 41b (vedtak 2009/719/EF som endret ved beslutning 2010/66/EU, beslutning 2011/358/EU, beslutning 2013/76/EU og beslutning (EU) 2016/851).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 okt 2004 nr. 1343, 7 juli 2005 nr. 816, 29 des 2005 nr. 1769, 31 jan 2006 nr. 100, 28 juni 2007 nr. 740, 8 nov 2007 nr. 1233, 6 mars 2008 nr. 221, 29 april 2010 nr. 615, 3 mai 2010 nr. 696, 11 nov 2010 nr. 1450, 11 juli 2011 nr. 776, 1 nov 2011 nr. 1063, 5 des 2011 nr. 1182, 13 feb 2012 nr. 145, 2 april 2012 nr. 276, 1 nov 2012 nr. 1019, 20 nov 2012 nr. 1084, 21 mars 2013 nr. 295, 17 juni 2013 nr. 655, 19 nov 2013 nr. 1366, 2 des 2013 nr. 1414, 11 april 2014 nr. 529, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1357, 14 april 2015 nr. 375, 22 juni 2015 nr. 763, 2 nov 2015 nr. 1257, 14 des 2015 nr. 1479, 26 sep 2016 nr. 1102, 19 okt 2016 nr. 1217, 6 des 2016 nr. 1450, 6 feb 2017 nr. 131, 9 mai 2017 nr. 589.
Endres ved forskrift 9 mai 2017 nr. 589 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 05.04.2013 (Forordning (EU) nr. 233/2012). 

Kapitteloversikt:

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge, ha kontroll med og utrydde overførbare spongiforme encefalopatier som kan overføres fra dyr til dyr eller fra dyr til mennesker.

§ 2.Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved

forordning (EF) nr. 1248/2001,

forordning (EF) nr. 1326/2001,

forordning (EF) nr. 270/2002,

forordning (EF) nr. 1494/2002,

forordning (EF) nr. 260/2003,

forordning (EF) nr. 650/2003,

forordning (EF) nr. 1053/2003,

forordning (EF) nr. 1128/2003,

forordning (EF) nr. 1139/2003,

forordning (EF) nr. 1234/2003,

forordning (EF) nr. 1809/2003,

forordning (EF) nr. 1915/2003,

forordning (EF) nr. 2245/2003,

forordning (EF) nr. 876/2004,

forordning (EF) nr. 1471/2004,

forordning (EF) nr. 1492/2004,

forordning (EF) nr. 1993/2004,

forordning (EF) nr. 36/2005,

forordning (EF) nr. 214/2005,

forordning (EF) nr. 260/2005,

forordning (EF) nr. 932/2005,

forordning (EF) nr. 1292/2005,

forordning (EF) nr. 1974/2005,

forordning (EF) nr. 253/2006,

forordning (EF) nr. 339/2006,

forordning (EF) nr. 657/2006,

forordning (EF) nr. 688/2006,

forordning (EF) nr. 1923/2006,

forordning (EF) nr. 722/2007,

forordning (EF) nr. 727/2007,

forordning (EF) nr. 1275/2007,

forordning (EF) nr. 357/2008,

forordning (EF) nr. 571/2008,

forordning (EF) nr. 746/2008,

forordning (EF) nr. 956/2008,

forordning (EF) nr. 103/2009,

forordning (EF) nr. 162/2009,

forordning (EF) nr. 163/2009,

forordning (EF) nr. 220/2009,

forordning (EU) nr. 956/2010,

forordning (EU) nr. 189/2011,

forordning (EU) nr. 1064/2012,

forordning (EU) nr. 56/2013,

forordning (EU) nr. 517/2013,

forordning (EU) nr. 630/2013,

forordning (EU) nr. 1148/2014,

forordning (EU) 2015/728,

forordning (EU) 2015/1162,

forordning (EU) 2016/27,

forordning (EU) 2016/1396 og

forordning (EU) 2017/110

om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2005 nr. 816 (i kraft 15 juli 2005), 29 des 2005 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2006), 31 jan 2006 nr. 100 (i kraft 1 feb 2006), 28 juni 2007 nr. 740, 8 nov 2007 nr. 1233, 6 mars 2008 nr. 221, 29 april 2010 nr. 615 (i kraft 1 mai 2010), 3 mai 2010 nr. 696, 11 nov 2010 nr. 1450, 11 juli 2011 nr. 776, 1 nov 2011 nr. 1063, 13 feb 2012 nr. 145, 20 nov 2012 nr. 1084, 17 juni 2013 nr. 655, 19 nov 2013 nr. 1366, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1357, 22 juni 2015 nr. 763, 2 nov 2015 nr. 1257, 6 feb 2017 nr. 131, 9 mai 2017 nr. 589.
§ 3.Godkjenning

I de tilfellene det etter forordningene som denne forskriften gjennomfører, kreves egen godkjenning, kan slik gis av Mattilsynet etter søknad. Det kan settes vilkår for godkjenningen. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles.

Særskilt godkjenning etter forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg V punkt 4.3 kan innvilges for:

(a)fjerning av ryggmarg fra sau og geit i autorisert eller godkjent nedskjæringsvirksomhet, jf. vedlegg V punkt 4.3 bokstav a, eller
(b)fjerning av virvelsøyle fra storfeskrotter eller deler av storfeskrotter i næringsmiddelvirksomheter, jf. vedlegg V punkt 4.3 bokstav b.

For å få særskilt godkjenning etter annet ledd må virksomheten fremlegge en plan for oppfyllelse av krav til SRM-håndtering.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2005 nr. 816 (i kraft 15 juli 2005), 3 mai 2010 nr. 696.
§ 4.Spesifisert risikomateriale (SRM)

Virksomhet som er ansvarlig for å fjerne og behandle spesifisert risikomateriale (SRM) i henhold til denne forskriften, skal innføre nødvendige tiltak for å sikre at SRM ikke forurenser. SRM skal holdes fullstendig atskilt fra annet avfall som ikke skal behandles og destrueres som SRM.

Virksomhet som er ansvarlig for å fjerne og behandle spesifisert risikomateriale (SRM) i henhold til denne forskriften, skal dokumentere:

a)hvor avfallet skal leveres,
b)mengde SRM-avfall som er levert.
0Endret ved forskrift 12 okt 2004 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2005).
§ 4a.Unntak fra kassasjon

Slakteri som har et særskilt system som hindrer kontaminasjon mellom storfeskrottene, kan unntas fra kravet om kassasjon av andre storfeskrotter enn den som har testet positivt eller der statusen på skrotten ikke kan avklares, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg III kapittel A del I nr. 6.6, jf. nr. 6.5. Vedtak om dette fattes av Mattilsynet etter søknad.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2011 nr. 1182.
§ 4b.Unntak fra reglene om overvåkning av BSE hos storfe

Unntak fra reglene om overvåkning i forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg III kapittel A I punkt 2 følger av vedtak 2009/719/EF med endringer som er gjort gjeldende for Norge. Unntak fra reglene er som følger:

-Alderen i forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg III kapittel A I punkt 2.1 er 48 måneder.
-Alderen i forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg III kapittel A I punkt 2.2 er 72 måneder, men prøver tas ikke av dyr i denne subpopulasjonen.
-Alderen i forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg III kapittel A I punkt 3.1 er 48 måneder.
0Tilføyd ved forskrift 11 april 2014 nr. 529, endret ved forskrift 26 sep 2016 nr. 1102.
§ 5.(Opphevet ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1357.)
§ 5A.Testing av småfe og storfe ved innførsel

Alle småfe og storfe som innføres til Norge skal, uavhengig av alder, testes for TSE i henhold til kravene til testing i denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2011 nr. 776.
§ 5B.BSE-status

BSE-risiko i forskjellige land og regioner fremgår av vedlegg A.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2011 nr. 776.
§ 6.Tilsyns- og vedtaksmyndighet

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

0Endret ved forskrift 8 nov 2007 nr. 1233 (tidligere § 5).
§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 8 nov 2007 nr. 1233 (tidligere § 6).
§ 8.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 8 nov 2007 nr. 1233 (tidligere § 7).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2004. Krav til nedskjæring av hodekjøtt fra storfe eldre enn 12 måneder i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EF) nr. 1139/2003, vedlegg XI del A nr. 7 og 9, trer ikke i kraft før 1. september 2005.

Kravet om godkjenning etter denne forskriften i § 3 andre ledd trer i kraft 1. august 2004.

Forskrift 20. november 2000 nr. 1163 om spesifisert risikomateriale med hensyn til overførbare spongiforme encefalopatier (SRM), oppheves 1. april 2004.

0Endret ved forskrifter 12 okt 2004 nr. 1343, 7 juli 2005 nr. 816 (i kraft 15 juli 2005), 8 nov 2007 nr. 1233 (tidligere § 8).
§ 10.Overgangsordning etter implementering av fôrforbudet

Fôr til drøvtyggere inneholdende fiskemel som er produsert før 1. mai 2010 er tillatt brukt frem til 1. september 2010. Det er også tillatt å lagre slikt fôr på gården frem til 1. september 2010.

Fôret nevnt i første ledd skal ved omsetning være merket med «Inneholder fiskemel - forbudt å fôre til drøvtyggere etter 1/9-2010».

Virksomheter som er godkjent eller registrert i henhold til forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer ved 1. mai 2010 og som vil produsere fôr som inneholder fiskemel for omsetning må søke om ny godkjenning etter forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg IV (II) B (c). Disse virksomhetene unntas fra gebyrplikten i forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 12 jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet dersom søknad om godkjenning er levert i overgangsperioden. Virksomheten kan også fortsette sin virksomhet mens saksbehandlingen av godkjenningssøknaden pågår.

0Tilføyd ved forskrift 29 april 2010 nr. 615 (i kraft 1 mai 2010).