Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv.

DatoFOR-2004-06-30-1104
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 11
Ikrafttredelse30.06.2004
Sist endretFOR-2006-10-19-1207 fra 01.01.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§14
Kunngjort13.07.2004
KorttittelForskrift om hagebruks- og fjørfekjøttprodukter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. juni 2004 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14. Endret ved forskrift 19 okt 2006 nr. 1207 (bl.a tittel).

§ 1.Formål

Denne forskriften regulerer førstehåndsomsetningen av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter.

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for at primærprodusentene av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv. gjennom samarbeid kan ivareta sin stilling overfor senere foredlings- og omsetningsledd for å sikre rimelige avsetningsvilkår i overensstemmelse med de landbrukspolitiske målsettinger.

0Endret ved forskrift 19 okt 2006 nr. 1207 (i kraft 1 jan 2007).
§ 2.Samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv.

Primærprodusenter og produsentorganisasjoner som produserer poteter, grønnsaker, urter, frukt, bær, blomster, planteskoleprodukter, planter og plantedeler til dekorasjonsformål, and, gås, kalkun, kylling, honning eller grovfôr kan samarbeide om produksjon og omsetning av disse produktene. Dette gjelder også samarbeid om oppformering, produksjon og omsetning av settepoteter, såfrø, såkorn og plantemateriale som produksjonsmiddel.

Produksjon og omsetning skal i denne sammenheng også omfatte forskning, utvikling, foredling, distribusjon, markedsføring og andre tiltak for å bringe produktet frem til markedet.

0Endret ved forskrift 19 okt 2006 nr. 1207 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.