Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften)

DatoFOR-2004-10-01-1339
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2017-03-07-288
EndrerFOR-2004-01-19-299, FOR-1986-07-23-1605, FOR-2003-12-09-1461
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§30, LOV-1965-06-18-4-§42, LOV-1965-06-18-4-§43, LOV-1965-06-18-4-§43a, FOR-1967-03-17-3462, FOR-2003-09-29-1196, FOR-2009-08-20-1530
Kunngjort19.10.2004
Rettet13.03.2017 (korttittel)
KorttittelTrafikkopplæringsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 1. oktober 2004 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 42, § 43 og 43a, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462, delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 og delegeringsvedtak 20. august 2009 nr. 1530.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012), vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF) og vedlegg XIII nr. 24a (direktiv 91/439/EØF endret ved direktiv 94/72/EF, direktiv 96/47/EF, direktiv 97/26/EF, direktiv 2000/56/EF og direktiv 2008/65/EF), nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2012/36/EU, direktiv 2013/47/EU og direktiv 2014/85/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1647, 31 mars 2006 nr. 395, 19 des 2008 nr. 1488, 9 mars 2009 nr. 270, 29 mai 2009 nr. 593, 15 des 2009 nr. 1541, 8 mars 2010 nr. 315, 30 april 2010 nr. 616, 21 juli 2010 nr. 1129, 16 des 2011 nr. 1347, 25 juni 2012 nr. 642, 6 aug 2012 nr. 796, 8 mars 2011 nr. 258, 21 juni 2012 nr. 632, 20 des 2012 nr. 1413, 11 jan 2013 nr. 27, 12 mars 2013 nr. 272, 16 aug 2013 nr. 984, 20 juni 2013 nr. 926, 17 des 2013 nr. 1580, 26 aug 2014 nr. 1115, 12 sep 2014 nr. 1170, 19 mars 2015 nr. 270, 6 nov 2015 nr. 1298, 14 april 2016 nr. 376, 2 des 2016 nr. 1444, 28 feb 2017 nr. 232, 7 mars 2017 nr. 288.
Endres ved forskrift 2 des 2016 nr. 1444 (i kraft 1 juli 2017 og 1 jan 2018).
Rettelser: 24.01.2013 (§ 10-6, § 11-10), 09.01.2014 (EØS-henvisningsfeltet), 13.03.2017 (korttittel)

Kapitteloversikt: