Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

DatoFOR-2004-12-17-1852
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 18
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endretFOR-2017-01-31-105
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§3-9
Kunngjort07.01.2005
Rettet31.08.2015 (§ 2 forordningsnummer)
KorttittelForskrift om internasjonale regnskapsstandarder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning (EF) nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009, forordning (EF) nr. 460/2009, forordning (EF) nr. 494/2009, forordning (EF) nr. 495/2009, forordning (EF) nr. 636/2009, forordning (EF) nr. 824/2009, forordning (EF) nr. 839/2009, forordning (EF) nr. 1136/2009, forordning (EF) nr. 1142/2009, forordning (EF) nr. 1164/2009, forordning (EF) nr. 1165/2009, forordning (EF) nr. 1171/2009, forordning (EU) nr. 1293/2009), forordning (EU) nr. 243/2010, forordning (EU) nr. 244/2010, forordning (EU) nr. 550/2010, forordning (EU) nr. 574/2010, forordning (EU) nr. 632/2010, forordning (EU) nr. 633/2010, forordning (EU) nr. 662/2010, forordning (EU) nr. 149/2011, forordning (EU) nr. 1205/2011, forordning (EU) nr. 475/2012, forordning (EU) nr. 1254/2012, forordning (EU) nr. 1255/2012, forordning (EU) nr. 1256/2012, forordning (EU) nr. 183/2013, forordning (EU) nr. 301/2013, forordning (EU) nr. 313/2013, forordning (EU) nr. 1174/2013, forordning (EU) nr. 1374/2013, forordning (EU) nr. 1375/2013, forordning (EU) nr. 634/2014, forordning (EU) nr. 1361/2014, forordning (EU) 2015/28, forordning (EU) 2015/29, forordning (EU) 2015/2173, forordning (EU) 2015/2231, forordning (EU) 2015/2343, forordning (EU) 2015/2406, forordning (EU) 2015/2441, forordning (EU) 2015/2113 og forordning (EU) 2016/1703).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 nov 2005 nr. 1273, 9 des 2005 nr. 1420, 22 des 2005 nr. 1675, 13 jan 2006 nr. 36, 6 feb 2006 nr. 110, 9 juni 2006 nr. 601, 19 sep 2006 nr. 1083, 27 juni 2007 nr. 722, 20 des 2007 nr. 1700, 16 okt 2008 nr. 1153, 26 juni 2009 nr. 951, 28 okt 2009 nr. 1316, 22 jan 2010 nr. 51, 6 sep 2010 nr. 1250, 31 mai 2011 nr. 564, 30 april 2012 nr. 378, 11 jan 2013 nr. 32, 20 des 2013 nr. 1668, 5 juni 2014 nr. 704, 18 des 2014 nr. 1776, 21 aug 2015 nr. 975, 3 mars 2016 nr. 211, 31 mars 2016 nr. 333, 11 mai 2016 nr. 487, 31 jan 2017 nr. 105.
Rettelser: 15.11.2005, 09.12.2005 og 15.12.2006 (nye versjoner av forordninger), 16.08.2006 (ny versjon av forordn 2236/2004), 15.01.2008 (rettet identitetsnummer på forordn 610/2007), 07.03.2008 (ny versjon av forordn 2236/2004), 22.04.2008 (forordn 1358/2007 tilføyd), 03.08.2009 (endret tekst til forordn 1126/2008), 02.11.2009 (nye versjoner av forordninger), 14.09.2010 (henv. til forordn 1293/2009), 23.09.2010 (ny versjon av forordn 244/2010), 15.06.2011 (nye versjoner av forordninger), 01.02.2012 (nye versjoner av forordninger), 20.03.2014 (nye versjoner av forordninger), 10.06.2014 (nye forordninger tilføyd), 12.06.2015 (feilhenvisning forordning), 31.08.2015 (§ 2 forordningsnummer).

§ 1.Formål

Denne forskriften skal i samsvar med regnskapsloven § 3-9 annet ledd, jf. første ledd, gjennomføre EØS-regler som svarer til kommisjonsforordninger fastsatt i medhold av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 3.

§ 2.Gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning (EF) nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009, forordning (EF) nr. 460/2009, forordning (EF) nr. 494/2009, forordning (EF) nr. 495/2009, forordning (EF) nr. 636/2009, forordning (EF) nr. 824/2009, forordning (EF) nr. 839/2009, forordning (EF) nr. 1136/2009, forordning (EF) nr. 1142/2009, forordning (EF) nr. 1164/2009, forordning (EF) nr. 1165/2009, forordning (EF) nr. 1171/2009, forordning (EU) nr. 1293/2009, forordning (EU) nr. 243/2010, forordning (EU) nr. 244/2010, forordning (EU) nr. 550/2010, forordning (EU) nr. 574/2010, forordning (EU) nr. 632/2010, forordning (EU) nr. 633/2010, forordning (EU) nr. 662/2010, forordning (EU) nr. 149/2011, forordning (EU) nr. 1205/2011, forordning (EU) nr. 475/2012, forordning (EU) nr. 1254/2012, forordning (EU) nr. 1255/2012, forordning (EU) nr. 1256/2012, forordning (EU) nr. 183/2013, forordning (EU) nr. 301/2013, forordning (EU) nr. 313/2013, forordning (EU) nr. 1174/2013, forordning (EU) nr. 1374/2013, forordning (EU) nr. 1375/2013, forordning (EU) nr. 634/2014, forordning (EU) nr. 1361/2014, forordning (EU) 2015/28, forordning (EU) 2015/29, forordning (EU) 2015/2173, forordning (EU) 2015/2231, forordning (EU) 2015/2343, forordning (EU) 2015/2406, forordning (EU) 2015/2441, forordning (EU) 2015/2113 og forordning (EU) 2016/1703) gjelder som forskrift.

0Endret ved forskrifter 4 nov 2005 nr. 1273, 9 des 2005 nr. 1420, 22 des 2005 nr. 1675, 13 jan 2006 nr. 36, 6 feb 2006 nr. 110, 9 juni 2006 nr. 601, 19 sep 2006 nr. 1083, 27 juni 2007 nr. 722, 20 des 2007 nr. 1700, 16 okt 2008 nr. 1153, 26 juni 2009 nr. 951, 28 okt 2009 nr. 1316, 22 jan 2010 nr. 51, 6 sep 2010 nr. 1250, 31 mai 2011 nr. 564, 30 april 2012 nr. 378, 11 jan 2013 nr. 32, 20 des 2013 nr. 1668, 5 juni 2014 nr. 704, 18 des 2014 nr. 1776, 21 aug 2015 nr. 975, 3 mars 2016 nr. 211, 31 mars 2016 nr. 333, 11 mai 2016 nr. 487, 31 jan 2017 nr. 105.
§ 3.Vedlegg

De internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt ved forordningene nevnt i § 2 og som er fastsatt i vedlegg til forordning (EF) nr. 1126/2008 med endringer som angitt, inntas som vedlegg til forskriften her.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 951.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

For å lese forordning (EF) nr. 1262/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1263/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1274/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 53/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 69/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 70/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 254/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 460/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 494/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 495/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 636/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 824/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 839/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1136/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1142/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1164/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1165/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1171/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1293/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 243/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 244/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 574/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 632/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 662/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 149/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1205/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 475/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1254/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1255/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1256/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 183/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 301/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 313/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1174/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1260/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 1261/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1374/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1375/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 634/2014 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 1361/2014 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2015/28 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2015/29 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2015/2113 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/2173 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2015/2231 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2015/2343 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/2406 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/2441 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2016/1703 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2007 nr. 722, endret ved forskrifter 26 juni 2009 nr. 951, 28 okt 2009 nr. 1316, 22 jan 2010 nr. 51, 6 sep 2010 nr. 1250, 31 mai 2011 nr. 564, 30 april 2012 nr. 378, 11 jan 2013 nr. 32, 20 des 2013 nr. 1668. Endret uten kunngjøring 20 feb 2014, 10 juni 2014. Endret ved forskrifter 5 juni 2014 nr. 704, 18 des 2014 nr. 1776, 21 aug 2015 nr. 975, 3 mars 2016 nr. 211, 31 mars 2016 nr. 333, 31 jan 2017 nr. 105.