Forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer

DatoFOR-2005-01-28-60
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2005
Sist endretFOR-2009-06-10-636 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23, FOR-2004-12-21-1746-§7, FOR-2004-12-21-1747-§7
Kunngjort01.02.2005
Rettet06.06.2008 (§ 1, satser råvarenr. 21100, 22300, 22550)
KorttittelForskrift om satser for tilskuddsordninger

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 28. januar 2005 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova), forskrift 21. desember 2004 nr. 1746 om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder § 7, forskrift 21. desember 2004 nr. 1747 om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder § 7.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 april 2005 nr. 374, 15 juli 2005 nr. 836, 21 okt 2005 nr. 1228, 13 feb 2006 nr. 167, 2 mai 2006 nr. 507, 17 juli 2006 nr. 933, 31 okt 2006 nr. 1208, 31 jan 2007 nr. 111, 30 april 2007 nr. 475, 31 juli 2007 nr. 946, 31 okt 2007 nr. 1232, 31 jan 2008 nr. 130, 30 april 2008 nr. 419, 31 juli 2008 nr. 877, 31 okt 2008 nr. 1188, 18 mars 2009 nr. 374, 19 mars 2009 nr. 389, 27 april 2009 nr. 492, 27 juli 2009 nr. 1212, 27 nov 2009 nr. 1427, 10 juni 2009 nr. 636.

§ 1.(Opphevet 1 jan 2010, jf. forskrift 10 juni 2009 nr. 636.)
§ 2.Tilskuddsatser for XRK-ordningen

Satsene for tilskudd etter forskrift 21. desember 2004 nr. 1747 om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder (XRK-ordningen) skal være:

Råvarenr.RåvarenavnSats (kr/kg)
70000Svin indrefilet48,19
70050Svin ytrefilet48,19
70100Svin flatbiff43,31
70200Skinke m/knoke23,45
70250Skinke u/ben m/svor28,14
70350Svinekam u/ben31,77
70450Svinenakke u/ben38,74
70500Picnicråstoff32,09
70510Ribberull32,09
70550Sideflesk u/ben sort 138,94
70600Westfalerråstoff53,81
70630Purkekjøttsortering 6 %46,53
70640Purkekjøttsortering 23 %17,76
70700Svinekjøttsortering 6 %48,19
70750Svinekjøttsortering 23 %18,34
70800Svin småflesk u/svor14,20
70850Svinespekk u/svor17,68
70900Svinelever3,41
71000Storfe indrefilet75,65
71050Storfe ytrefilet75,65
71100Storfe flatbiff75,65
71150Storfe rundbiff75,65
71200Storfe mørbrad u/ben75,65
71250Storfe bankekjøtt75,65
71300Okserullsortering 4 %75,65
71350Storfekjøttsortering 5 %75,65
71400Storfekjøttsortering 14 %52,40
71500Storfekjøttsortering 21 %45,08
71850Storfe kam u/ben75,65
71900Storfe høyrygg u/ben52,40
71950Storfe bogstek52,40
72300Kalvekjøttsortering 8 %44,13
73000Fårekjøttsortering 25 %29,85
73100Fårelår m/knoke u/mørbrad47,28
73150Fårelår u/ben70,92
73200Lammelår m/isben47,07
73250Lammelår u/ben65,90
73400Lammerullsortering87,05
73500Lam pinnekjøttråstoff u/nakke40,75
73600Lam pinnekjøttråstoff m/nakke40,75
0Endret ved forskrifter 28 april 2005 nr. 374 (i kraft 1 mai 2005), 15 juli 2005 nr. 836 (i kraft 1 aug 2005), 21 okt 2005 nr. 1228 (i kraft 1 nov 2005), 13 feb 2006 nr. 167 (med virkning fra 1 feb 2006), 2 mai 2006 nr. 507 (i kraft 1 mai 2006), 17 juli 2006 nr. 933 (i kraft 1 aug 2006), 31 okt 2006 nr. 1208 (i kraft 1 nov 2006), 31 jan 2007 nr. 111, 30 april 2007 nr. 475 (i kraft 1 mai 2007), 31 juli 2007 nr. 946, 31 okt 2007 nr. 1232 (i kraft 1 nov 2007), 31 jan 2008 nr. 130 (i kraft 1 feb 2008), 30 april 2008 nr. 419 (i kraft 1 mai 2008), 31 juli 2008 nr. 877 (i kraft 1 aug 2008), 31 okt 2008 nr. 1188 (i kraft 1 nov 2008), 18 mars 2009 nr. 374 (i kraft 1 jan 2009), 19 mars 2009 nr. 389 (i kraft 1 feb 2009), 27 april 2009 nr. 492 (i kraft 1 mai 2009), 27 juli 2009 nr. 1212 (i kraft 1 aug 2009), 27 nov 2009 nr. 1427 (i kraft 1 nov 2009).
§ 3.Maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av kjøttråvarer i XRK-ordningen

Det gis ikke tilskudd under XRK-ordningen for råvareinnhold som overstiger følgende maksimumsgrenser: 

TollposisjonType vareMaksimalt råvareinnhold inkludert svinn
02.10Hel vare med bein155%
02.10Hel vare uten bein167%
16.01Spekeprodukter155%
16.01Andre produkter110%
16.02Alle produkter135%
0Endret ved forskrifter 15 juli 2005 nr. 836 (i kraft 1 aug 2005), 21 okt 2005 nr. 1228 (i kraft 1 nov 2005).
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2005.

0Endret ved forskrift 31 jan 2008 nr. 130 (i kraft 1 feb 2008, tidligere § 5).