Forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

DatoFOR-2005-06-17-657
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2012-10-12-964 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56-§3-1
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskrift om område for samisk språk

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 3-1 nr. 1. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 2007 nr. 1431, 4 sep 2009 nr. 1147, 12 okt 2012 nr. 964. 

§ 1.Med forvaltningsområdet for samisk språk menes kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa.
0Endret ved forskrifter 14 des 2007 nr. 1431 (i kraft 1 jan 2008), 4 sep 2009 nr. 1147 (i kraft 1 okt 2009), 12 okt 2012 nr. 964 (i kraft 1 jan 2013).