Forskrift om satser for beiteavgift.

DatoFOR-2005-06-21-716
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse15.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31-§38, FOR-2005-06-17-679
Kunngjort01.07.2005
KorttittelForskrift om satser for beiteavgift

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige § 38 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2005 nr. 679.

§ 1.Satser for beiteavgift

Beiteavgiften er nkr 5,65 pr. rein uten hensyn til varigheten av oppholdet i Norge, samt nkr 2,20 for hver dag reinen har oppholdt seg i Norge. Er oppholdet ikke brakt til opphør innen 14 dager etter at melding etter § 37 annet ledd i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige er mottatt, er avgiften fra og med den femtende dag etter mottakelsen av meldingen nkr 4,25 pr. dag.

§ 2.Indeksregulering

Avgiftssatsene kan indeksreguleres i samsvar med det som var bestemt i § 52 fjerde ledd i konvensjon av 9. februar 1972 nr. 1 mellom Norge og Sverige om reinbeite.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 15. juli 2005.