Forskrift om medieregioner.

DatoFOR-2005-07-01-754
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-53-§11
Kunngjort05.07.2005
KorttittelForskrift om medieregioner

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 1. juli 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven) § 11. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet.

I

Følgende regioninndeling skal legges til grunn ved vurdering av regionale eierskapsbegrensninger etter § 11 i medieeierskapsloven:

1.Medieregion Nord-Norge består av Troms, Finnmark og Nordland, bortsett fra Bindal kommune i Nordland.
2.Medieregion Trøndelag består av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og Rindal kommune i Møre og Romsdal.
3.Medieregion Nordvestlandet består av Møre og Romsdal bortsett fra Rindal kommune, samt Eid, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy kommuner i Sogn og Fjordane.
4.Medieregion Vestlandet består av Sogn og Fjordane bortsett fra Eid, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy kommuner, og Hordaland bortsett fra Bømlo, Sveio og Etne kommuner.
5.Medieregion Sørvestlandet består av Rogaland, samt Bømlo, Sveio og Etne kommuner i Hordaland.
6.Medieregion Sørlandet består av Aust- og Vest-Agder.
7.Medieregion Vestviken består av Telemark, Vestfold og Buskerud.
8.Medieregion Østviken består av Østfold samt Akershus bortsett fra Asker, Bærum, Nittedal og Nesodden kommuner.
9.Medieregion Innlandet består av Hedmark og Oppland.
10.Medieregion Stor-Oslo består av Oslo samt Asker, Bærum, Nesodden og Nittedal kommuner i Akershus.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2005.