Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-11-16-1340
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort02.12.2005
KorttittelForskrift om sensurfrist ved HiST

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 16. november 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 fjerde og sjuende ledd.

§ 1.Forskriften gjelder eksamen i emner definert som fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
§ 2.For perioden 1. januar 2006 - 31. desember 2006 fastsettes sensurfristen ved eksamener iflg. § 1 til fire uker - 20 virkedager.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2006.