Forskrift om medisinsk utstyr

DatoFOR-2005-12-15-1690
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 17 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.01.2006, 01.09.2007
Sist endretFOR-2015-10-05-1161
EndrerFOR-1995-01-12-25, FOR-1995-08-10-713, FOR-1999-08-20-955
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-01-12-6-§3, LOV-1995-01-12-6-§4, LOV-1995-01-12-6-§5, LOV-1995-01-12-6-§6, LOV-1995-01-12-6-§7, LOV-1995-01-12-6-§8, LOV-1995-01-12-6-§9, LOV-1995-01-12-6-§10, LOV-1995-01-12-6-§11, FOR-2001-10-26-1221, LOV-1994-06-16-20-§7, LOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, FOR-1995-08-04-692, FOR-2003-06-27-793
Kunngjort03.01.2006
Rettet01.09.2013 (forordning tilføyd)
KorttittelForskrift om medisinsk utstyr

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 15. desember 2005 med hjemmel i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 og § 11, lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7 og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10 og § 11.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 26. oktober 2001 nr. 1221, delegeringsvedtak 4. august 1995 nr. 692 og delegeringsvedtak 27. juni 2003 nr. 793.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXX nr. 1 (direktiv 93/42/EØF endret ved direktiv 98/79/EF, direktiv 2000/70/EF, direktiv 2001/104/EF og direktiv 2007/47/EF), nr. 2 (direktiv 98/79/EF endret ved direktiv 2011/100/EU), nr. 3 (vedtak 2002/364/EF), nr. 4 (direktiv 2003/12/EF), nr. 5a (forordning (EU) nr. 722/2012), nr. 6 (direktiv 2005/50/EF), nr. 7 (direktiv 90/385/EØF endret ved direktiv 93/42/EØF, direktiv 93/68/EØF og direktiv 2007/47/EF), nr. 9 (forordning (EU) nr. 207/2012) og nr. 10 (forordning (EU) nr. 920/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 mars 2006 nr. 344, 22 juni 2006 nr. 689, 25 sep 2006 nr. 1088, 14 mai 2007 nr. 508, 10 des 2008 nr. 1352, 2 feb 2009 nr. 108, 16 des 2009 nr. 1652, 22 nov 2012 nr. 1103, 13 aug 2013 nr. 995, 20 sep 2013 nr. 1143, 29 nov 2013 nr. 1373, 5 mai 2015 nr. 525, 5 okt 2015 nr. 1161.
Rettelser: 10.02.2006 (hjemmel), 01.09.2013 (forordning tilføyd).