Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

DatoFOR-2005-12-16-1494
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
IkrafttredelseDomstoladm. bestemmer, 16.12.2005, 17.01.2006, 01.04.2006, 12.10.2006 25.06.2007, 01.07.2007, 01.09.2007, 01.04.2008, 12.11.2008, 01.01.2009, 01.01.2011
Sist endretFOR-2016-03-04-213 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2001-08-31-1014
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§16, LOV-1915-08-13-5-§20, LOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort19.12.2005
KorttittelForskrift om domssogn og lagdømmer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 16, § 20 første ledd og § 22. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 2006 nr. 79, 22 mars 2006 nr. 346, 12 mai 2006 nr. 510, 12 okt 2006 nr. 1167, 4 mai 2007 nr. 478, 25 juni 2007 nr. 696, 28 sep 2007 nr. 1098, 21 des 2007 nr. 1607, 8 feb 2008 nr. 122, (20 juni 2008 nr. 620, se del I note 0), 27 juni 2008 nr. 737, 12 nov 2008 nr. 1209, 5 feb 2010 nr. 98, 1 nov 2010 nr. 1395, 31 mai 2013 nr. 561, 18 des 2015 nr. 1626.
Delvis opphevet ved forskrift 4 mars 2016 nr. 213.
Oppheves ved forskrift 4 mars 2016 nr. 213 (i kraft 1 jan 2017).

I

Følgende førsteinstansdomstoler skal ha slike domssogn: 

- - - 

8. Tingretter lokalisert til Hordaland fylke3

a)Nordhordland tingrett, lokalisert til Bergen

Følgende kommuner skal sogne til Nordhordland tingrett: Gulen, Vaksdal, Modalen, Masfjorden, Austrheim, Fedje, Radøy, Lindås, Osterøy, Meland, Askøy, Øygarden, Sund, Fjell, Fusa, Voss, Samnanger, Os, Austevoll.

b)Bergen tingrett, lokalisert til Bergen

Følgende kommuner skal sogne til Bergen tingrett: Bergen.

- - - 

0Endret ved forskrifter 28 sep 2007 nr. 1098, 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler), 27 juni 2008 nr. 737, (20 juni 2008 nr. 620 (i kraft 1 juli 2008) anses inntil videre som bortfalt som følge av forrige endring), 5 feb 2010 nr. 98, 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013), 18 des 2015 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2016), 4 mars 2016 nr. 213, 4 mars 2016 nr. 213 (i kraft 1 jui 2016).
3I kraft 12 okt 2006 iflg. forskrift 12 okt 2006 nr. 1167.

Nr. 8 bokstav a) og b) oppheves 1 jan 2017, jf forskrift 4 mars 2016 nr. 213 § 28.

IV

Forskriften gjelder fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.1 Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 1014 om domssogns- og lagdømmeinndeling. Ulike punkter i forskriften kan settes i kraft på ulike tidspunkt. Forskriften del I nr. 1, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9 bokstav d, nr. 10 bokstav a og bokstav b, nr. 11, nr. 13 bokstav a, nr. 14 bokstav d, del III og del IV trer i kraft straks.

1Se delvis ikrafttredelse i forskrifter 17 jan 2006 nr. 79, 22 mars 2006 nr. 346, 12 okt 2006 nr. 1167, 25 juni 2007 nr. 696, 8 feb 2008 nr. 122, 12 nov 2008 nr. 1209, 1 nov 2010 nr. 1395.