Forskrift om videreføring av forskrifter til bidragsinnkrevingsloven (1955).

DatoFOR-2005-12-16-1563
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-1963-05-31-9813, FOR-1993-12-23-1252, FOR-1993-06-18-543, FOR-2001-01-09-18, FOR-1999-04-23-534
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-29-20-§36, LOV-1955-12-09-5-§6, LOV-1955-12-09-5-§7, LOV-1955-12-09-5-§16, LOV-1955-12-09-5-§19
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift til bidragsinnkrevingsloven (1955)

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) § 36, jf. lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven) § 6, § 7 tredje ledd, § 16 første ledd og § 19 tredje ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Forskriftene som er gitt med hjemmel i lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven) § 6 gjelder som forskrifter etter lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) inntil nye forskrifter gis av Kongen.

Forskriftene som er gitt med hjemmel i lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag (bidragsinnkrevingsloven) § 7 tredje ledd, § 16 første ledd og § 19 tredje ledd gjelder som forskrifter etter lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) inntil departementet gir nye forskrifter med hjemmel i § 36 i sistnevnte lov.