Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

DatoFOR-2005-12-16-1574
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endretFOR-2017-01-03-1
EndrerFOR-2002-10-11-1124, FOR-2002-10-11-1125
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort21.12.2005
Rettet22.02.2012 (§ 27, Yrkesutdanning, nr. 1)
KorttittelForskrift om grader og beskyttede titler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 første ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 14 mai 2009 nr. 510, 27 nov 2009 nr. 1411, 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 14 jan 2011 nr. 34, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 9 jan 2012 nr. 22, 6 juni 2012 nr. 492, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 10 sep 2014 nr. 1166, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juni 2015 nr. 581, 2 juli 2015 nr. 866, 5 aug 2015 nr. 943, 19 okt 2015 nr. 1204, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 18 des 2015 nr. 1865, 22 juni 2016 nr. 767, 22 sep 2016 nr. 1096, 3 jan 2017 nr. 1.
Rettelser: 22.02.2012 (§ 27, Yrkesutdanning, nr. 1).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder de grader og yrkesutdanninger med beskyttet tittel og normert studietid som kan tildeles av institusjoner som går inn under lov om universiteter og høyskoler.

Kapittel 2. Statlige institusjoner

§ 2.Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Candidata/candidatus medicinae (cand.med.), normert studietid 6 år.
3.Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.), normert studietid 6 år.
4.Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.), normert studietid 6 år.
5.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
6.Master, normert studietid 5 år.
7.Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller bachelor og master, 3+2 år.
8.Master of Arts, normert studietid 1-1 1/2 år.
9.- - -
10.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
11.Doctor philosophiae (dr.philos.).
0Endret ved forskrifter 17 nov 2008 nr. 1217, 5 aug 2015 nr. 943.
§ 3.Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Bachelor, normert studietid 4 år.*
3.Candidata/candidatus medicinae (cand.med.), normert studietid 6 år.
4.Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.), normert studietid 6 år.
5.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
6.Master, normert studietid 5 år.
7.Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller bachelor og master, 3+2 år.
8.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
9.Doctor philosophiae (dr.philos.).
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
0Endret ved forskrift 5 aug 2015 nr. 943.
§ 4.Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt:

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Bachelor, normert studietid 4 år.*
4.Candidata/candidatus medicinae (cand.med.), normert studietid 6 år.
5.Candidata/candidates psychologiae (cand.psychol.), normert studietid 6 år.
6.Master, normert studietid 1 ½-2 år.
7.Master, normert studietid 5 år.
8.Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller bachelor og master, 3+2 år.
9.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
10.Doctor philosophiae (dr.philos.)

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 juni 2011 nr. 602, 23 aug 2013 nr. 1021, 5 aug 2015 nr. 943.
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
§ 5.Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Bachelor, normert studietid 4 år.*
4.Candidata/candidatus medicinae (cand.med.), normert studietid 6 år.
5.Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.), normert studietid 6 år.
6.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
7.Master, normert studietid 5 år.
8.Master of Technology Management, normert studietid 1-1 1/2 år.
9.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
10.Doctor philosophiae (dr.philos.). 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
0Endret ved forskrift 5 jan 2016 nr. 3.
§ 6.Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 1/2–2 år.
4.Master, normert studietid 5 år.
5.Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.), normert studietid 5 1/2–6 år.
6.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
7.Doctor philosophiae (dr.philos.).
0Endret ved forskrift 29 jan 2014 nr. 75.
§ 7.Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Bachelor, normert studietid 4 år.*
4.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
5.Master, normert studietid 5 år.
6.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
7.Doctor philosophiae (dr.philos.). 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 20 juni 2011 nr. 602, 19 okt 2015 nr. 1204.
§ 8.Universitetet i Agder

Universitetet i Agder kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½-2 år.
4.Master, normert studietid 5 år.
5.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
6.Doctor philosophiae (dr.philos.) 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 27 nov 2009 nr. 1411, 20 juni 2011 nr. 602.
§ 9.Nord universitet

Nord universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
5.Doctor philosophiae (dr.philos.). 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2011 nr. 34, endret ved forskrifter 20 juni 2011 nr. 602, 1 feb 2013 nr. 132, 5 jan 2016 nr. 3.
§ 10.Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Master, normert studietid 5 år.
2.Master, normert studietid 5 1/2 år.*
3.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
4.Master of Arts, normert studietid 1 år.
5.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 14 jan 2011 nr. 34.
*Omfatter arkitektur.
§ 11.Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½-2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 14 april 2010 nr. 518, endret ved forskrift 14 jan 2011 nr. 34.
§ 12.Norges handelshøgskole

Norges handelshøgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
4.Master of Business Administration (MBA), normert studietid 1-1 1/2 år.
5.Master of International Business (MIB), normert studietid 1-1 1/2 år.
6.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
7.Doctor philosophiae (dr.philos.).
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 14 april 2010 nr. 518, 14 jan 2011 nr. 34.
§ 13.Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
3.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 14 april 2010 nr. 518, 14 jan 2011 nr. 34.
§ 14.Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Bachelor, normert studietid 4 år.*
3.Master, normert studietid 1 1/2-2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 14 april 2010 nr. 518, 14 jan 2011 nr. 34.
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
§ 15.Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
3.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 14 april 2010 nr. 518, 14 jan 2011 nr. 34, 20 juni 2011 nr. 602, 1 feb 2013 nr. 132, 29 jan 2014 nr. 75, 24 nov 2015 nr. 1354.
§ 16.Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½-2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 14 mai 2009 nr. 510, 14 april 2010 nr. 518, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 17.Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 18.Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 14 mai 2009 nr. 510, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 19.Høgskolen i Volda

Høgskolen i Volda kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 20.Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 21.Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: 

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år.
4.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, normert studietid 4 år.
2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
0Tilføyd ved forskrift 3 jan 2017 nr. 1.
§ 22.Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 23.Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 1 ½–2 år
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juni 2015 nr. 581, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 24.Forsvarets ingeniørhøgskole

Forsvarets ingeniørhøgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2011 nr. 34, endret ved forskrifter 20 sep 2011 nr. 965, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 25.Forsvarets etterretningshøgskole

Forsvarets etterretningshøgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 760, endret ved forskrifter 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 26.Krigsskolen

Krigsskolen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 27.Luftkrigsskolen

Luftkrigsskolen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 28.Sjøkrigsskolen

Sjøkrigsskolen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 29.Politihøgskolen

Politihøgskolen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 19 okt 2015 nr. 1204, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 30.Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
0Tilføyd ved forskrift 5 nov 2012 nr. 1027, endret ved forskrifter 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3. 22 juni 2016 nr. 767, 3 jan 2017 nr. 1.

Kapittel 3. Private institusjoner

§ 31.Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 32.Atlantis Medisinske Høgskole

Atlantis Medisinske Høgskole kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 33.Barratt Due musikkinstitutt

Barratt Due musikkinstitutt kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 4 år.*
0Tilføyd ved forskrift 10 april 2008 nr. 336, endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
*Omfatter utøvende og skapende musikkutdanning.
§ 34.Bergen Arkitekthøgskole

Bergen Arkitekthøgskole kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Master, normert studietid 5 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 35.Bjørknes Høyskole

Bjørknes Høyskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 20 sep 2011 nr. 965, endret ved forskrifter 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 36.Den norske Eurytmihøyskole

Den norske Eurytmihøyskole kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 4 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 37.Det teologiske menighetsfakultet

Det teologiske menighetsfakultet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.), normert studietid 6 år.
4.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
5.Master, normert studietid 5 år.
6.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 22 sep 2016 nr. 1096, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 38.Dronning Mauds Minne

Dronning Mauds Minne kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 39.Fjellhaug Misjonshøgskole

Fjellhaug Misjonshøgskole kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 14 april 2010 nr. 518, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 40.Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år.
4.Master of Business Administration (MBA), normert studietid 1-1 1/2 år.
5.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 12 feb 2009 nr. 166, 14 april 2010 nr. 518, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 41.Høgskulen for landbruk og bygdenæringar

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1148, endret ved forskrifter 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 42.Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
0Tilføyd ved forskrift 13 aug 2012 nr. 804, endret ved forskrifter 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 22 juni 2016 nr. 767, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 43.Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 6 aug 2010 nr. 1148, 20 sep 2011 nr. 965, 9 jan 2012 nr. 22, 6 juni 2012 nr. 492, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 44.Høyskolen for dansekunst

Høyskolen for dansekunst kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 2 juli 2015 nr. 866, endret ved forskrifter 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 45.Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Endret ved forskrifter 17 nov 2008 nr. 1217, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 6 aug 2010 nr. 1148, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juli 2015 nr. 866, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 46.Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juli 2015 nr. 866, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 47.Musikkteaterskolen

Musikkteaterskolen kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 13 aug 2012 nr. 804, endret ved forskrifter 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juli 2015 nr. 866, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 48.NLA Høgskolen

NLA Høgskolen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, med normert studietid som angitt:

Grader:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år.

Yrkesutdanning:

1.Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
0Tilføyd ved forskrift 14 april 2010 nr. 518, endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1148, 20 juni 2011 nr. 602, 20 sep 2011 nr. 965, 6 juni 2012 nr. 492, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 49.Noroff

Noroff kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 13 aug 2012 nr. 804, endret ved forskrifter 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 50.Norsk skuespillerinstitutt

Norsk skuespillerinstitutt kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 23 jan 2015 nr. 55, endret ved forskrifter 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 51.Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Master, normert studietid 2 år.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 52.VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Bachelor, normert studietid 3 år.
2.Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.), normert studietid 6 år.
3.Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4.Philosophie doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2016 nr. 3, endret ved forskrift 3 jan 2017 nr. 1.
§ 53.Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology kan tildele følgende grad som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2.Bachelor, normert studietid 3 år.
3.Master, normert studietid 2 år.
0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2011 nr. 34, endret ved forskrifter 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.

Kapittel 4. Beskyttede titler

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1411.
§ 54.Beskyttede titler

Følgende titler, som tidligere har blitt tildelt av institusjoner som går inn under lov om universiteter og høyskoler, er beskyttet etter denne forskrift:

1.Candidata/candidatus magisterii (cand.mag.)
2.Candidata/candidatus agriculturae (cand.agric.)
3.Candidata/candidatus educationis (cand.ed.)
4.Candidata/candidatus juris (cand.jur.)
5.Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)
6.Candidata/candidatus mercatoria/mercatorius (cand.merc.)
7.Candidata/candidatus musicae (cand.musicae)
8.Candidata/candidatus odontologiae (cand.odont.)
9.Candidata/candidatus oeconomiae (cand.oecon.)
10.Candidata/candidatus paedagogiae (cand.paed.)
11.Candidata/candidatus paedagogiae specialis (cand.paed.spec.)
12.Candidata/candidatus pharmaciae (cand.pharm.)
13.Candidata/candidatus philologiae (cand.philol.)
14.Candidata/candidatus rerum politicarum (cand.polit.)
15.Candidata/candidatus sanitatis (cand.san.)
16.Candidata/candidatus scientiarum (cand.scient.)
17.Candidata/candidatus sociologiae (cand.sociol.)
18.Candidata/candidatus socionomiae (cand.socion.)
19.Examinata/examinatus oeconomiae (exam.oecon.)
20.Kandidat i arbeidshelse
21.Kandidat i folkehelsevitenskap
22.Kandidat i helseadministrasjon
23.Kandidat i musikk
24.Kandidat i sykepleievitenskap
25.Designkandidat
26.Fiskerikandidat
27.Hovedfagskandidat
28.Høgskoleingeniør
29.Idrettskandidat
30.Kommunalkandidatutdanning
31.Kunstfagkandidat
32.Maritim kandidat
33.Ernæringsfysiolog
34.Sivilarkitekt
35.Sivilbibliotekar
36.Sivilindustridesigner
37.Sivilingeniør (siv.ing.)
38.Sivilmarkedsfører
39.Siviløkonom
40.Licentiata/licentiatus juris (lic.jur.)
41.Licentiata/licentiatus odontologiae (lic.odont.)
42.Licentiata/licentiatus philosophiae (lic.philol.)
43.Magister artium (mag.art.)
44.Doctor agriculturae (dr.agric.)
45.Doctor artium (dr.art.)
46.Doctor ingeniør (dr.ing.)
47.Doctor juris (dr.juris)
48.Doctor legis (dr.legis)
49.Doctor medicinae (dr.med.)
50.Doctor medicinae veterinariae (dr.med.vet.)
51.Doctor odontologiae (dr.odont.)
52.Doctor oeconomiae (dr.oecon.)
53.Doctor psychologiae (dr.psychol.)
54.Doctor rerum politicarum (dr.polit.)
55.Doctor scientiarum (dr.scient.)
56.Doctor technicae (dr.techn.)
57.Doctor theologiae (dr.theol.).

Utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i teknologiske fag kan gi den beskyttede tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål.

Utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i økonomiske og administrative fag kan gi den beskyttede tittelen siviløkonom (siv.øk.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål.

0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1411, endret ved forskrifter 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 18 des 2015 nr. 1865, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.

Kapittel 5. Sluttbestemmelser

0Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1411 (tidligere kapittel 4).
§ 55.Endringer

Departementet kan foreta endringer i forskriften.

0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 27 nov 2009 nr. 1411, 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 56.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 11. oktober 2002 nr. 1124 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler og forskrift 11. oktober 2002 nr. 1125 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved høyskoler med eksamensrett etter privathøyskoleloven.

0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336, 17 nov 2008 nr. 1217, 12 feb 2009 nr. 166, 27 nov 2009 nr. 1411, 14 april 2010 nr. 518, 6 aug 2010 nr. 1148, 14 jan 2011 nr. 34, 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 3 jan 2017 nr. 1.
§ 57.Overgangsregler

Universiteter og høyskoler som kan gi yrkesutdanningene grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år, kan gi yrkesutdanningen allmennlærerutdanning, normert studietid 4 år, fram til 31. desember 2017.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2011 nr. 602, endret ved forskrifter 20 sep 2011 nr. 965, 13 aug 2012 nr. 804, 5 nov 2012 nr. 1027, 1 feb 2013 nr. 132, 25 juni 2013 nr. 760, 23 aug 2013 nr. 1021, 29 jan 2014 nr. 75, 23 jan 2015 nr. 55, 2 juli 2015 nr. 866, 24 nov 2015 nr. 1354, 5 jan 2016 nr. 3, 22 sep 2016 nr. 1096, 3 jan 2017 nr. 1.