Forskrift om kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond

DatoFOR-2005-12-31-1809
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 7 (Summarisk)
Ikrafttredelse31.12.2005
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
EndrerFOR-2004-03-31-684
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§1, LOV-1956-12-07-1-§4
Kunngjort19.05.2006
KorttittelForskrift om kvartalsoppgave, forvaltningsselskap

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 31. desember 2005 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4 nr. 3, jf. § 1 nr. 13.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

I

Finanstilsynet har 31. desember 2005 fastsatt forskrift om kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond, med rapporteringsskjema. 

Rundskriv 4/2006:

http://www.finanstilsynet.no/wbch3.exe?ce=16034 

Rapporteringsskjema for kvartalsoppgave for forvaltningsselskap:

http://www.finanstilsynet.no/erapportering/kvartalsoppgave.forvaltningsselskap_31122005.htm 

Rapporteringsskjema for kvartalsoppgave for verdipapirfond:

http://www.finanstilsynet.no/erapportering//fondinfo.htm 

Veiledning til utfylling av kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond:

http://www.finanstilsynet.no/archive/stab_word//01/05/Runds015.doc

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

II

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 31. mars 2004 nr. 684 om kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond.