Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.

DatoFOR-2006-03-03-394
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2006
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-19-1595
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-12-19-1595-§1, LOV-2005-06-17-62, LOV-2002-06-14-20, LOV-1996-11-29-72, LOV-1976-06-11-79, LOV-1929-05-24-4
Kunngjort10.04.2006
KorttittelVedtak om utvidelse av virkeområde for forskrift

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. mars 2006 med hjemmel i midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 1 tredje ledd. 

Midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, fastsatt ved Kronprinsreg.res. skal fra 1. april 2006 gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland. Petroleumstilsynet skal være tilsynsmyndighet for de nevnte anleggene, samt de tilknyttede rørledningene.