Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler.

DatoFOR-2006-04-20-453
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§64e, LOV-2005-05-27-30
Kunngjort03.05.2006
KorttittelForskrift om vilkår i utbyggingsavtaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 20. april 2006 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 64e, se lov 27. mai 2005 nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler).

I

Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie.

Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.