Forskrift om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon på Svalbard.

DatoFOR-2006-05-03-484
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2006 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§88
Kunngjort09.05.2006
KorttittelForskrift om anvendelse av EMAS på Svalbard

Fastsatt av Miljøverndepartementet 3. mai 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 88 bokstav b.

§ 1.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 38 om Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) gis tilsvarende anvendelse på Svalbard, så langt det passer.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2006.