Forskrift om opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten.

DatoFOR-2006-05-15-524
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§6-4a
Kunngjort19.05.2006
KorttittelForskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 15. mai 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4a tredje ledd.

§ 1.Private krisesentre som mottar statstilskudd i henhold til rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet om retningslinjer for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentre, er omfattet av bestemmelsene i barnevernloven § 6-4a.
§ 2.Medarbeidere som er tilknyttet krisesenteret for å gi råd, støtte og veiledning til brukerne, er omfattet av bestemmelsene i barnevernloven § 6-4a.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.